MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 3, 2000

 Elõadás

Gége- és hypopharyngealis rákok jellemzése - Tumorméret és vaszkularizáció

Tumor size and vascularization

Lukits Júlia1, Döme Balázs1, Juhász Attila3, Paku Sándor2, Tímár József1, Répássy Gábor4

1Országos Onkológiai Intézet, Budapest
21.sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen
4Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a hypopharynxrákos betegek túlélése rövidebb, mint a más lokalizációjú fej-nyaki daganatban szenvedõké. Ebben a munkában 21 laryngopharyngealis rákot vizsgáltunk, hogy a tumor mérete és erezettsége mutat-e összefüggést a biológiai viselkedésbeli eltéréssel. Vizsgálataink szerint a 2. stádiumú laryngealis daganatok volumene szignifikánsan nagyobb, mint a 4. stádiumú hypopharyngealis tumoroké. A továbbiakban megvizsgáltuk a laryngo-pharyngealis daganatok érsuruségét, érméreteit, illetve a tumorok vaszkuláris endotheliális növekedési faktor expresszióját (VEGF). Vizsgálati eredményeink nem mutattak ki különbséget a kétféle anatómiai lokalizációjú laphámrák erezettségében és VEGF-expressziójában. Ezen adatok alapján valószínusítjük,
hogy a hypopharyngealis rákok fokozottabb agresszivitásáért nem a tumor fokozottabb növekedése vagy beerezõdése felelõs, hanem a tumorsejtek erõsebb invazív hajlama. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 3, 239-245, 2000

Characterization of laryngopharyngeal tumors. A recent survey of head and neck cancer indicated a sharp difference in survival between cancer of the hypopharyx and cancers formed in other head and neck sites. We have analyzed tumor size relative to clinical stage and vascularization as possible causes for such a difference in a series of 21 patients with cancers of the laryngopharynx (11 glottic and 10 hypopharyngeal). We found that the volume of the smallest cancers of the larynx at stage 2 are significantly larger than the volume of the cancers of the hypopharynx at stage 4 (p<0.05). Next, we have determined by immunohistochemistry and morphometry the microvessel density (MVD), microvessel perimeter (MVP) and VEGF expression of laryngo-hypopharyngeal cancers. Analysis of these data indicates that there is no difference in vascularization and VEGF expression between these two tumor types. These data strongly suggest that the invasive-but not the angiogenic phenotype of hypopharyngeal cancer cells could be responsible for the more
aggressive biological behavior of this head and neck cancer subtype. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 3, 239-245, 2000


Beküldve: 2000. augusztus 10.; elfogadva: 2000. szeptember 15.
Elérhetőség: Prof. Dr. Tímár József, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 36(1) 224-8786, Fax: 36(1) 224-8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad