MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 3, 2000

 Közlemény

Utóreszekció jelentõsége a hólyagtumorok kezelésében

Szabó Vilmos, Szûcs Miklós, Romics Imre

Urológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az utóreszekcióval bizonyíthatjuk az épnek látszó urothelium tumormentességét, illetve a tumoralapból (izomból) vett anyag ismételt szövettani vizsgálatával bizonyíthatjuk a tumor mélyben terjedését. TaG1 kivételével minden esetben végzünk utóreszekciót a radikalitás megállapítása céljából,ami az elsõ reszekciót követõ hatodik hét után történik. Klinikánkon 1998. októberétõl napjainkig összesen 62 utóreszekciót végeztünk, 43 férfi-és 19 nõbetegen. Átlagos életkoruk 58 év volt. Pozitív utóreszekció esetén újabb biztonsági rezekciót végeztünk. 38 felületes hólyagdaganat utóreszekciója kapcsán 28 bizonyult negatívnak. Öt esetben a szövettan az elõzõvel megegyezett, a maradék öt betegnél a szövettani T-katerória különbözött az elsõ reszekciós anyag stage-étõl. Hét esetben azért történt
utóreszekció, mert a kiterjedt daganatot elsõ ülésben nem tudtuk maradéktalanul reszekálni. Tizenhárom betegnél a reszekció hisztológiailag nem volt kellõ mélységu, négy esetben in situ carcinoma miatt végeztünk utóreszekciót. A fentiek alapján az utóreszekció indikációja megalapozott minden olyan esetben, ha nem történt Bressel szerinti szelekciós mintavétel és a tumormentesség nincs igazolva. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 3, 236-237, 2000

The role of repeated transurethral resection in the treatment of bladder tumor. Complete removal of the tumour or deep invasion can be proven by repeated transurethral resection of bladder wall at the previous tumour site. Six weeks after transurethral resection of bladder tumour (TURB), in all but TaG1 cases repeated resection were performed for the evaluation of radicality in 62 patients, 43 males and 19 females, suffering bladder cancer, from October 1998. In the case of positive
histology another resection was performed for security reason. In the case of 38 superficial (Tis, Ta, T1) cancers, repeated resection revealed negative, identical or different T stage compared with previous histology in 28, 5 and 5 cases, respectively. In 7 cases repeated resection was applied as second intervention after the incomplete resection of large tumour mass. Indication of repeated resection was insufficient depth of resection and carcinoma in situ in 13 and 4 cases, respectively. Based on our data, we conclude that repeated resection should be performed when tumour-free status is not justified and biopsy according to Bressel was not taken. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 3, 236-237, 2000


Beküldve: 1999. augusztus 18.; elfogadva: 1999. szeptember 28.
Elérhetőség: Dr. Szabó Vilmos, Urológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, H1082 Budapest Üllõi út 78/b.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad