MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 3, 2000

 Közlemény

Tumormarkerek és prognosztikai faktorok primer hörgõrákban

Moldvay Judit

Bronchologiai Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest

A tüdõrák világszerte a leggyakoribb daganatos halálok és incidenciája folyamatosan tovább növekszik. A klasszikus fénymikroszkópos rutin módszerek mellett igen nagy szükség van speciális immunhisztokémiai, citometriai és molekuláris biológiai módszerek alkalmazására a primer hörgõrák jobb megismeréséhez. Az alábbiakban összefoglaljuk a tüdõrák manapság intenzíven tanulmányozott fõbb tumormarkereit és prognosztikai faktorait. Foglalkozunk a szérummarkerekkel és részletesen tárgyaljuk a szöveti tumormarkereket az alábbi felosztásban:proliferációs markerek, onkogének, növekedési faktorok, apoptózis-markerek, a vaszkularizáció markerei, tumorszuppresszor gének, valamint a gyógyszerrezisztencia markerei. Szólunk a legfontosabb vizsgálómódszerekrõl és számos marker esetében az irodalmi adatokat saját vizsgálataink eredményeivel egészítjük ki. Jelenlegi ismereteink alapján
összefoglaljuk a tumormarkerek és prognosztikai faktorok szerepét a primer bronchuscarcinoma korai felismerésében, agresszivitásának és klinikai viselkedésének pontosabb megismerésében, valamint kezelésében. Célunk az, hogy közelítsük egymáshoz a kutatólaboratóriumok sokszor igen elvont metodikákat alkalmazó kísérleteinek eredményeit és a hétköznapi klinikai gyakorlat választ sürgetõ és megoldásra váró kérdéseit. Az elmélet és a gyakorlat, a laboratórium és a betegágy között létrejövõ híd azután mindkét pillér számára további fejlõdés forrása lehet, és gyümölcsözõ együttmuködés alapjait teremtheti meg a tüdõrák ellen folytatott harcban. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 3, 195-202, 2000

Kulcsszavak: lung cancer; tumor marker; prognostic factor; immunohistochemistry; molecular biology

Tumor markers and prognostic factors of the primary lung cancer. Primary bronchial cancer is the most common cause of cancer death worldwide, and it shows a steadily increasing incidence. Beside classical histological typing and grading, immunohistochemical, cytometric, and molecular biological parameters are highly needed to assist light microscopy investigations to better characterize primary bronchial cancers. In this work the author summarizes the main tumor markers and
prognostic factors in lung cancer studied intensively at present. Serum markers as well as different tissue markers, such as cell proliferation markers, oncogenes, growth factors, apoptosis markers and vascularisation markers, tumor suppressor genes and markers of drug resistance are discussed in details. The methods currently used in this field are also mentioned and the data of the literature is often completed with results of the author ’s own investigations. An overview is given about the role of
tumor markers in the early detection of lung cancer, in the assessment of tumor aggressiveness, and in therapy of lung cancer. The aim of this work is to create a bridge between the research laboratory in which lung cancer is studied sometimes using very sophisticated techniques and the bedside with all its practical, difficult but very important questions. Getting closer the theory and the practice can be very
promising in the establishment of a fruitful collaboration in order to be more effective in the fight against lung cancer. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 3, 195-202, 2000


Beküldve: 2000. június 20.; elfogadva: 2000. szeptember 5.
Elérhetőség: Dr. Moldvay Judit, Bronchologiai Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest ; E-mail: moldvay@koranyi.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad