MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 2, 2000

 Esetleírás

CD20+ angiocentrikus T-sejtes lymphoma

Péter Ilona, Szentirmay Zoltán, Schneider Tamás, Radó Judit, Tóth József

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Összefoglalás: Az angiocentrikus perifériás T-sejtes lymphoma CD20+variánsa ritkán elõforduló daganat. A tanulmány célja egy az Intézetünkben diagnosztizált és kezelt CD20+angiocentrikus T-sejtes lymphoma esetünk ismertetése.
Beteganyag és módszerek: a klinikai, szövettani, immunhisztokémiai és egy-sejtes DNS-citofotometriai
vizsgálatok eredményeit analizáltuk. Emellett az EBV in situ hibridizációját végeztük el.
Eredmények: A 24 éves nõbeteg hasi panaszok, fogyás miatt jelentkezett orvosnál. Biopszia történt a nyaki nyirokcsomó-konglomerátumból. A szövettani diagnózis: angiocentrikus T-sejtes lymphoma, CD20+variáns. A T-sejt-markerek közül a CD3, CD43, CD45RA és CD45R0 antigén az erek körül és az erek falát infiltráló atípusos lymphoid sejtekben volt kimutatható. Az L26 ellenanyaggal kimutatható CD20 antigén is pozitív reakciót adott. A daganat DNS-indexe 0.8589, hipodiploid volt. G1 fázisú sejt 47%, S fázisú sejt 45,4% és G2 fázisú sejt 7,6% arányban fordult elõ. Kombinált kemoterápia alkalmazására került sor a IV/B klinikai stádiumú lymphoma miatt (5 CHOP-Bleo, CEPP, CEP, CMVE kezelés). Az alapbetegség fokozatosan progrediált és a beteg 14 hónappal az elsõ tünetek megjelenése után exitált. Boncoláskor kiterjedt daganatáttét volt a szervekben és a nyirokcsomókban.
Következtetések: Intézetünkben az utolsó 13 évben 5 angiocentrikus lymphomát diagnosztizáltunk. CD20 variánsát a ritka elõfordulás, szokatlan klinikai tünetek, a kedvezõtlen prognózis miatt mutatjuk be
és az újabban elérhetõ immunterápia (CD20 antigén elleni monoklonális ellenanyag) lehetõségére hívjuk fel a figyelmet. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 155-159, 2000

Angiocentric T-cell lymphoma. SUMMARY: The CD20+ variant of angiocentric T-cell lymphoma is an unusual type of T-cell lymphomas that present cystic changes in organs because of ischaemic necroses. The purpose of this study was to describe a case of CD20+angiocentric T-cell lymphoma, discussing its clinical, histopathological and immunohistochemical features, to analyze its proliferation kinetics and to consider its possible relationship
to the Epstein-Barr virus (EBV) to understand better the pathobiological nature of the disease.
METHODS: The clinical, histopathological, immunohistochemical and single-cell DNA cytophotometric features of the case were analyzed. In addition in situ hybridization was performed to detect EBV.
RESULTS: The 24 years old woman was admitted to our Institute because of pain in the abdominal region and weight loss. There were enlarged lymph nodes on the neck, and biopsy was done. Histological
diagnosis: angiocentric T-cell lymphoma, CD20+ variant. CD3, CD43, CD45RA and CD45R0 antigens were positive in the atypic lymphoid cells of the tumour and in cells infiltrating the vascular wall. DNA index was 0.8589 (hypodiploid). Tumour cells in G1 phase: 47%, S phase: 45.4%, G2 phase: 7.6%. Combined chemotherapy was administered because of clinical stadium IV/B of malignant lymphoma (5 CHOP-Bleo, CEPP, CEP, CMVE treatment). The disease showed gradual progression and the patient died 14 months after the first symptoms had appeared.
CONCLUSIONS: In the last 13 years there were 5 cases of angiocentric T-cell lymphoma at our Institute. The CD20+ variant is rare, its clinical symptoms are special, the prognosis is unfavourable. The cause why we demonstrate this case is to call attention to a new treatment for these patients by immunotherapy using monoclonal antibodies against CD20 antigen. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 2, 155-159, 2000


Beküldve: 1999. december 8.; elfogadva: 2000. január 25.
Elérhetőség: Dr. Péter Ilona, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth György u. 7-9., Fax: 36(1) 224-8620; E-mail: helena@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad