MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 2, 2000

 Közlemény

A sejtes immunitás (NK-, K-sejtek) változása rosszindulatú petefészek-daganatos betegek mûtéti kezelése során

Jr. Bánhidy Ferenc1, Melczer Zsolt1, Lukácsi László1, Gimes Gábor1, Paulin Ferenc1, Siklós Pál2

1II. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikája, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Nõgyógyászati Onkológiai Osztály, Szent István Kórház, Budapest

A vizsgálat célja: A szerzõk tárgyalják a sejtes immunitásban résztvevõ két sejtcsoport (Killer és Natural Killer) aktivitásának változását ovariumkarcinómás betegek mutéti kezelése kapcsán.
Vizsgálati módszerek: Vizsgálják az operáció hatását 28 petefészekrákos beteg celluláris immurendszerére. A maximális K-és NK-sejt-aktivitás meghatározására a citotoxicitás enzimkinetikai modelljét alkalmazzák.
Eredmények: Megállapítják,hogy a mutét nem befolyásolja a rosszindulatú petefészek-daganatos betegek K-, illetve NK-sejt-aktivitását.
Következtetések: Eredményeik alapján arra következtetnek, hogy a mutétileg eltávolított rosszindulatú petefészektumor által okozott immunrendszeri aktivitásváltozás nem észlelhetõ az NK-, K-sejtek vonatkozásában, az általuk vizsgált idõintervallumban, a jelen vizsgálati feltételek mellett. További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosabb ismereteink legyenek a sejtes immunitás ezirányú változásaiban. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 149-152, 2000

Changes of cell mediated immunity in malignant ovarian tumor patients after operation. OBJECTIVES: The authors discuss upon the changes in the two cell types involved in cell mediated immunity (Killer and Natural Killer) as a result of operation in malignant ovarian tumor atients.
METHODS: They study the preoperative and postoperative cell mediated immunity of 28 malignant cystadenocarcinoma cases (FIGO stage I/a-III/c). To determine the maximum K and NK cell activity they used the kinetic model of cytotoxicity enzyme.
RESULTS AND CONCLUSIONS: They conclude that operation of malignant ovarian tumors had no significant influence on K and NK cell activity. They hypothesize that unchanged cell mediated immunity seems to be independent of malignant tumors, especially in these conditions. We need further information about this change of cell mediated immunity. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 2, 149-152, 2000


Beküldve: 1999. június 22.; elfogadva: 1999. szeptember 8.
Elérhetőség: Dr. Jr.Bánhidy Ferenc, II. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikája, Semmelweis Egyetem, H1082 Budapest Üllõi út 78/a.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad