MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 2, 2000

 Közlemény

Stomato-onkológiai szûrõvizsgálat önként jelentkezõkön

Kardos László, Pácz Miklós, Erményi Imre, Nemes István

Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály, Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely

A vizsgálat célja: Fej-nyaki, szájüregi malignomák és praecancerosus elváltozások elõfordulási gyakoriságának vizsgálata.
Vizsgálati anyag és módszer: Három nyugat-magyarországi megye önként jelentkezõ panaszmentes felnõtt lakosain fizikális vizsgálattal kerestük a kóros eltéréseket. Az eredményeket számítógépes feldolgozásra alkalmas adatlapokon rögzítettük, az anamnesztikus adatokkal együtt.
Eredmények: Az 5054 személy vizsgálata során 5 rosszindulatú daganatot találtunk, 3.7%-ban
praecancerosus elváltozást (zömében leukoplakiát) észleltünk.
Következtetések: A hazánkban növekvõ számban elõforduló orofacialis daganatok a stomato-onkológiai
szurõvizsgálatok szükségességét indokolják, lehetõség szerint a kedvezõtlen szocio-ökonómiai környezetben élõkre kiterjesztve. A többszörös rizikótényezõvel élõk alig elérhetõk az általunk gyakorolt szurõvizsgálattal és ezért korai orvosi ellátásba vételük is nehézkes. Nagyfokú tájékozatlanságot tapasztaltunk a szájüregi daganatokat és a rák-megelõzõ állapotokat illetõen. Kifogásolható az általános szájhygienés helyzet és a fogazati állapot. A szurõvizsgálati módszerek hiányosságai miatt a szájüregi daganatos morbiditás biztosan magasabb a statisztikai adatokból ismert arányoknál. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 145-147, 2000

Stomato-oncological screening test of volunteers. OBJECTIVES: Identification and relative incidence of precancerosis and malignancies of the head and neck region and in the oral cavity.
MATERIAL AND METHODS: In three counties of the western region of Hungary we physically examined pathological abnormities of healthy volunteers. Computerised examination reports and anamnestic data have been registered on data sheets.
RESULTS: During examination of 5054 persons we have found 5 malignant tumours and 3.7% precancerosis (mostly leukoplakia).
CONCLUSIONS: Orofacial tumours that are constantly increasing in our country account for the necessity of stomato-oncological screening test. Therefore, screening should be extended as far as possible to
persons who live in poor social-economical circumstances. Persons with multiple risk factors are difficult to be reached by this screening test,therefore it is complicated to treat them at an early stage. We have found intense ignorance in connection with oral tumours and precancerosis. Oral hygiene and status are criticisable. Because of the deficiencies of methods in examination the morbidity rate of tumours in oral cavity is undoubtedly higher than the rate of the statistical data. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 2, 145-147, 2000


Beküldve: 1999. június 28.; elfogadva: 1999. október 21.
Elérhetőség: Dr. Kardos László, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály, Megyei Markusovszky Kórház, H9700 Szombathely

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad