MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 2, 2000

 Közlemény

Preoperatív limfoszcintigráfiával végrehajtott sentinel nyirokcsomó mûtétek melanoma malignumban

Liszkay Gabriella1, Farkas Emil2, Péley Gábor2, Sinkovics István3, Péter Ilona4, Bánfalvi Teodóra1, Fejős Zsuzsanna1, Gilde Katalin1

1Bõrgyógyászati osztály, Országos Onkológiai Intéze, Budapest
2Sebészeti osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Nukleáris Medicina Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Diagnosztikai és Experimentális Daganatpathológiai Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vizsgálatok célja: A módszer bevezetése Magyarországon.
Vizsgálati módszerek: 19 primer cutan közepes és magas rizikójú melanoma malignum miatt jelentkezett beteget vontunk be l997 októberétõl l998 októberéig. A mutét napján a daganat köré izotóppal jelzett kolloidot adtunk intradermálisan, ami a nyirokelfolyás irányát mutatja, ill. tájékozódást ad a sentinel nyirokcsomó(k) lokalizációjáról is. A vizsgálat dinamikus, az izotóp beadása már a gamma-kamera alatt történt. Két órával az anyag injektálása után két irányból statikus felvételek készültek. Az opus során kézi detektor, gamma-próba segítségével történt az elõzetesen patentkék festék tumor körüli befecskendezésével vizualizált nyirokcsomók felkeresése. Ezzel egyidejuleg a primer melanoma széles excisióra került. Amennyiben az eltávolított nyirokcsomóból a hisztológiai vizsgálat metasztázist igazolt, második lépésként blokkdisszekció történt.
Eredmények: A vizsgált 19 betegnél (lokalizáció: felsõ végtag:2, alsó végtag:9, akrális: 2, törzs: 6, tumorvastagság: vékonyabb, mint 1.5 mm: 6, 1.5-3 mm: 5, vastagabb, mint 3 mm: 8) két betegnél találtunk pozitív sentinel nyirokcsomót. Két esetben a beavatkozás sikertelen volt.
Következtetések: A technikát biztonsággal alkalmazni tudjuk. A továbbiakban nagyobb beteganyagon prospektív randomizált vizsgálatokat tervezünk. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 141-143, 2000

Preoperative lymphoscintigraphy guided sentinel lymph node biopsy in malignant melanoma. The authors present preliminary experience with preoperative sentinel lymph node biopsy carried out with lymphoscintigraphy in patients with malignant melanoma.
PATIENTS AND METHODS: In the present study patients operated for primary cutaneous malignant melanoma of moderate and high severity were included. On the day of surgery isotope labelled colloid was injected intradermally around the tumor to indicate the lymphatics and to obtain basic information about the localization of the sentinel lymph node(s).During surgery the lymph node(s) previously visualized by the injection of patent-blue staining were detected with the aid of a gamma probe. Simultaneously, the excision of the primary tumor was extended. Histologically verified metastasis in the surgically removed lymph node(s) necessitated block dissection possibly within two weeks.
RESULTS: The distribution of patients (19) according to tumor localisation: 2 - upper extremities; 9 - lower extremities; 2 - sacral region; 6 - trunk. Tumor thickness ranged from <1.5 mm (6 patients) to 1.5-3 mm (5 patients) and to >3 mm (8 patients). In two cases the identification of the lymph node has failed. Positive sentinel ymph nodes were detected in two patients. It is noteworthy that with one patient the sentinel lymph node was not regional but intransit. This study was aimed at the development of a suitable method. Further on we wish to try it in prospective randomized studies. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 2, 141-143, 2000


Beküldve: 1999. április 19.; elfogadva: 1999. május 12.
Elérhetőség: Dr. Liszkay Gabriella, Bõrgyógyászati osztály, Országos Onkológiai Intéze, H1122 Budapest Ráth György u. 7-9.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad