MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 2, 2000

 Közlemény

Teljes bõr elektronbesugárzás dozimetriája

Kontra Gábor, Horváth Ákos, Bajcsay András, Németh György

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Cél: A teljes bõrfelszín elektronbesugárzására (TBEB) olyan módszer bevezetése, amely a viszonylag egyszeru kivitelezhetõségen túl kellõ dózishomogenitást és minimális egésztestdózist eredményez.
Anyag és módszer: Az Országos Onkológiai Intézetben 1986-tól végzünk nagymezõs elektronbesugárzást a Neptun 10p lineáris gyorsítóval. A Mevatron KD lineáris gyorsító 1991-ben történt üzembeállásával (a gyorsító technikai adottságainak és a kellõ méretu bunkernek köszönhetõen) mód nyílt az ún. ''módosított stanfordi technika'' bevezetésére, amellyel a célkituzésben megjelölt feltételek jobban
teljesíthetõk. A 200x75 cm-es mezõt két, egymással 30°-os szöget bezáró mezõ eredõjeként kapjuk, 465 cm-es fókusz-bõr távolság (FBT) esetén. A kezelést 6 irányból végezzük, 6 MeV energiájú elektronsugárzással. A gyorsító nagy dózisteljesítményu (Hi-E) üzemmódja a nagy FBT ellenére is viszonylag rövid kezelési idõt biztosít. A dózisprofil-méréseket levegõben, minifantomban, míg a mélydózis-méréseket víz-és polisztirol fantomban, félvezetõ detektorral, ill. filmmel végeztük.
Eredmények: A két, egymással 30°-os szöget bezáró mezõ eredõje 200x70 cm-es (sík)területen belül +/- 5%-on belüli dózishomogenitást eredményez. A 6 irányú besugárzás eredõjeként a dózismaximum
mélysége 2-5 mm között változik, míg a 80%-os pont mélysége 8 mm-ben van. A teljes test dózisa a bõrdózis 1%-a alatt marad.
Következtetés: A Mevatron KD lineáris gyorsítóra adaptált módosított stanfordi technika alkalmas teljes bõr elektronbesugárzásra. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 129-133, 2000

Dosimetry of total skin electron irradiation. Elaboration of such a simple technique for total skin electron irradiation which ensures good dose homogeneity and minimal x-ray background dose.
MATERIALS AND METHODS: We started large electron field irradiations with the Neptun 10p linear accelerator in the National Institute of Oncology -Budapest in 1986. After the installation of the Siemens Mevatron KD linear accelerator it was possible to introduce the modified Stanford technique. This technique satisfies better the requirements given in the objective. The required field size of 200x75 cm is produced as a result of two fields with 30° angular separation (dual field) at a source skin distance of 465 cm. The patient's body is exposed to six dual electron fields. The electron energy is 6 MeV. Despite the long source skin distance the treatment time is relatively short due to the high dose rate (940 mu/min) capability of our Mevatron KD. The in air dose profiles were measured in miniphantom with semiconductor detector. Depth dose curves were measured in water and in polystyrene phantom with semiconductor detector and with films.
RESULTS: The measured dose homogeneity of the 6 MeV energy dual field with 30° angular separation
is within +/- 5%in a 200x75cm plane field. The depth of dose maximum of the resulting dose distribution of six dual field irradiation is between 2 mm and 5 mm, while the depth of 80% isodose curve is about 8 mm. The total body x-ray background dose is less than 1% of the skin dose.
CONCLUSION: The modified Stanford technique adapted to our Mevatron KD linear accelerator is suitable for total skin electron beam therapy. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 2, 129-133, 2000


Beküldve: 2000. február 7.; elfogadva: 2000. április 18.
Elérhetőség: Dr. Kontra Gábor, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth György u. 7-9.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad