MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 2, 2000

 Közlemény

CT-képeken alapuló konformális brachyterápiás besugárzástervezés

Major Tibor, Polgár Csaba, Mangel László, Takácsi Nagy Zoltán, Somogyi András, Németh György

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vizsgálat célja: Bemutatni a CT-képeken alapuló háromdimenziós (3D) konformális brachyterápiás
besugárzástervezést interstitialis tuzdeléseknél, összehasonlítani a kétirányú röntgenfelvételt használó
hagyományos és a 3D-s tervezést rekonstrukciós és dozimetriai szempontból, tárgyalni a különbségeket
és felhívni a figyelmet az elõnyökre.
Vizsgálati anyag és módszer: 10 emlõdaganatos és 5 fej-nyaki daganatos beteg HDR interstitialis tuzdelésénél a katéterek behelyezése után 5 mm-enként CT-képsorozatot készítettünk, majd a képeket bevittük a PLATO BPS v14.0 háromdimenziós brachyterápiás rekonstrukciós és tervezõ rendszerbe. Szeletenként berajzoltuk a céltérfogatot, a védendõ szerveket, megjelöltük a katéter pontokat és térben rekonstruáltuk az anatómiai struktúrák és a katéterek helyzetét. A céltérfogat figyelembevételével minden katéterben meghatároztuk a besugárzási hosszat,majd a céltérfogat felszínére helyezett referenciapontokra dózisoptimalizálást végeztünk.
Eredmények: Emlõtuzdelés és fej-nyaki daganatok interstitialis kezelésénél alkalmaztuk a 3D-s besugárzástervezést. Axiális szeleteken, rekonstruált coronalis és sagittalis síkokon, valamint 3D-s megjelenítésben vizsgáltuk az anatómiai struktúrák és a dóziseloszlások térbeli viszonyát. A céltérfogatra és kritikus szervekre vonatkoztatott dózis-térfogat hisztogramokat használtunk a tervek kvantitatív kiértékelésére. Megállapítottuk, hogy a konformális dóziseloszlás a dózisinhomogenitás növekedését okozhatja a céltérfogaton belül.
Következtetések: Megfelelõ technikai feltételek mellett a háromdimenziós brachyterápiás besugárzástervezés bevezethetõ a klinikai gyakorlatba. A konformalitás és dózishomogenitás közötti kompromisszum árán lehet csak elfogadható dózistervet készíteni. A dózisinhomogenitás csökkenthetõ az implantáció elõtt tervezési célból készített CT-képek használatával. A jövõben még kidolgozásra várnak azok az irányelvek és a térbeli dóziseloszlást jellemzõ kvantitatív paraméterek, amelyekkel meghatározható a klinikai szempontból optimális dóziseloszlás. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 109-115, 2000

CT based conformal brachytherapy treatment planning. PURPOSE: To introduce the CT based three dimensional (3D) conformal brachytherapy treatment planning for interstitial implants, to compare the conventional X-ray film based planning with the 3D planning from the point of view of reconstruction and dosimetry, to discuss the differences and highlight the advantages.
MATERIAL AND METHODS: On 10 patients with breast and 5 with head and neck tumor treated with HDR interstitial implants, following the catheter implantations, CT scans were taken at 5 mm spacing. The images were loaded into the PLATO BPS v14.0 3D planning system for brachytherapy. The contours of the target volume and critical structures were outlined on each slice, the catheter describing points were identified and the anatomical structures and catheter positions were reconstructed in 3D. Having taken into account the target volume, the active lengths were determined in each catheter, and dose optimization on dose points on target was performed.
RESULTS: The 3D treatment planning was applied at interstitial breast treatments and head and neck implants. We investigated the dose distribution on axial, reconstructed coronal / sagittal planes and in 3D view with respect to anatomical structures. Dose volume histograms related to the target volume and critical structures were used for quantitative assessment of the plans. We found that the conformal dose
distribution might result in increase of dose inhomogeneity within the target volume.
CONCLUSIONS: The three dimensional brachytherapy treatment planning can be introduced into the clinical practice under proper technical conditions. A tradeoff between conformality and dose homogeneity results in an acceptable dose plan. The dose inhomogeneity can be decreased with the use of CT scans taken before the implantation. The guidelines and quantitative parameters describing the dose distribution, which can be used for determining the optimal dose distribution in clinical point of view, are still waiting to be established. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 2, 109-115, 2000


Beküldve: 1999. december 8.; elfogadva: 2000. január 25.
Elérhetőség: Dr. Major Tibor, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 36(1) 224-8600, Fax: 36(1) 224-8620; E-mail: major@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad