MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 1, 2000

 Közlemény

Taxotere 306 fázis III vizsgálat eredményei elõrehaladott,áttétes emlõrák elsõ vonalbeli kezelésében

Pintér Tamás1, Prempeh Agyemang Kofi1, Szántó János2, Szántó János3

1Onkoradiológiai Osztály, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr
2Onkológiai Tanszék, Debreceni Orvostudományi Egyetem, Budapest
3BAZ Megyei Kórház, Miskolc

A vizsgálat célja: Elõrehaladott emlõrák kezelésében az anthracyclinek és a taxánok tekinthetõk a leghatékonyabb gyógyszereknek. A vizsgálat arra keresett választ, hogy a Doxorubicin (A) + Docetaxel
(T) (AT) kombinációja hatékonyabb-e, mint a standardnak tekinthetõ Doxorubicin (A) + Cyclophosphamide (C) (AC) kezelés.
Anyag és módszerek: A TAX 306 multicentrikus multinacionális prospektív, randomizált vizsgálat során elõrehaladott, áttétes emlõrákban szenvedõ betegek elsõ vonalbeli AT (50/75 mg/m2), illetve AC (60/600 mg/m2) 3 hetenkénti, legfeljebb 8 ciklusban alkalmazott kezelésének eredményeit hasonlították össze. A fázis III randomizált vizsgálatban 3 magyar centrum - a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a budapesti Szent Margit Kórház és a miskolci BAZ Megyei Kórház - is részt vett, összesen 33 beteggel. Világszerte 1996 júniusa és 1998 márciusa között 429, korábban anthracyclin, illetve elõrehaladott betegség miatt citosztatikus kezelésben nem részesült beteget vontak be a vizsgálatba. Az AT karban az elért válaszarány szignifikánsan magasabb volt, mint az AC karban (RR:60% vs. 47%, p=0,008). A
progresszióig eltelt idõ is hosszabbnak adódott az AT kezelés esetében (37,1 vs. 31,9 hét, p=0,0153). A két kombináció között a kezelés toxicitásában az AT okozta magasabb arányú, de dózismódosítást nem indokoló neutropeniától eltekintve nem volt szembetunõ különbség. A T nem fokozta az A cardialis toxicitását.
Következtetések: Az AT szignifikánsan magasabb válaszarányt, és hosszabb progressziómentes túlélést
eredményez a kedvezõtlen prognózisú, elõrehaladott emlõrák kezelésében, mint az AC kombináció. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 1, 75-78, 2000

Taxotere phase III trial on the first-line treatment of metastatic breast cancer. OBJECTIVES: Doxorubicin and taxanes are the most effective agents in the treatment of advanced breast
cancer. The aim of the study was to compare the efficacy of Doxorubicin (A) + Docetaxel (T) (AT) and
standard Doxorubicin (A) + Cyclophosphamide (C) (AC) chemotherapy.
MATERIALS AND METHODS: Results of first-line AT (50/75 mg/m2) and AC (60/600 mg/m2) D 1 q 3 wk, maximum of 8 cycles, were compared. Three Hungarian centers - Petz Aladár County Teaching Hospital, Gyõr, St.Margit Hospital, Budapest, and BAZ County Hospital, Miskolc, with 33 patients participated the international, phase III randomized TAX 306 trial. Between June, 1996 and March, 1998, 429 metastatic breast cancer patients were enrolled in the study. Eligible patients were who had not received prior
chemotherapy for advanced disease, and were anthracycline-naive. Objective response rate observed
in the AT arm was significantly higher than in the AC arm (ORR: 60% vs. 47%, p=0.008). Time to progression was longer in the AT group (37.1 weeks vs. 31.9 weeks, p=0.0153). Except for higher
incidence of neutropenia not requiring dose modification in the AT arm, there were no major differences concerning toxicity. T did not enhance cardiac toxicity induced by A.
CONCLUSION: AT results in significantly higher response rate and longer time to progression than AC in advanced breast cancer, even in patients with unfavourable prognosis. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 1, 75-78, 2000


Beküldve: 1999. december 29.; elfogadva: 2000. március 10.
Elérhetőség: Dr. Pintér Tamás, Onkoradiológiai Osztály, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, H9002 Gyõr ; Tel: 36 96-418-244/1319, Fax: 36 96-433-671

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad