MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 1, 2000

 Közlemény

Emlõciszta-folyadék markereinek vizsgálata nagycisztás mastopathiában (GCBD)

Beczássy Enikõ, Számel Irén, Sulyok Zoltán, Ottó Szabolcs

Klinikai Laboratóriumi Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vizsgálat célja: Az emlõrák egyik nagykockázatú csoportjának (GCBD) a vizsgálata, a szérum és cisztafolyadék tumormarkereinek párhuzamos mérésével. A rizikócsoportba tartozó egyének kiválasztása és követésének módja.
Vizsgálati anyag és módszer: 108 GCBD-ben szenvedõ nõbeteg (átlagéletkor 47 év) emlõciszta folyadékában a CA 15 –3-, TPA-, CEA-és ß HCG-szintjének a mérése PCT-meghatározásokkal kiegészítve történt, szérum CA 15 –3 és TPA vizsgálatokkal együtt, immunluminometriai rendszerben.
Eredmények: 98%-ban találtunk igen magas TPA-értéket, míg a CA 15 –3 szintje 24%-ban bizonyult kórosnak. A CEA és a ß HCG mennyisége alig emelkedett, normális PCT-koncentrációval.
Következtetések: A PCT-koncentráció emelkedésének a hiánya kizárja a cisztafolyadék gyulladásos eredetét, a normál szérummarker-értékek pedig az ultrafiltrációt. A cisztafolyadék emelkedett TPA értéke és a fenti arányban kóros CA 15-3-szint fokozott sejtproliferációra utal, amely felveti a GCBD nemcsak rizikócsoport, hanem esetleges rákelõzõ állapot jellegét is. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 1, 65-67, 2000

Tumour markers in human breast cyst fluid in gross cystic breast disease (GCBD). AIM: Parallel measurements of tumour markers in the serum and breast cyst fluid in a high risk group (GCBD) of breast cancer. The identification of individuals belonging to this group and their follow-up.
MATERIALS AND METHODS: In the breast cyst fluid of 108 patients with GCBD (mean age 47 years) we measured the levels of CA 15 –3, TPA, CEA and ß HCG completed by PCT determinations. Simultaneously, the serum CA 15 –3 and TPA concentrations were also measured using the Luminescent Immunoassay techniques.
RESULTS: Strikingly high TPA values were found in 98% of the patients. The CA 15 –3 levels, however, were pathological only in 24%of them. The CEA and ß HCG levels showed hardly any rise and the PCT concentration remained normal.
CONCLUSIONS: The lack of any rise in PCT concentration precludes the inflammatory origin of the cystic fluid and the normal serum arker levels exclude ultrafiltration. The increased TPA concentration in the breast cystic fluid and the occurrence of pathological CA 15 –3 level in the above percentage of the cases suggest that GCBD represents not only a high risk group but possibly a precancerous state, too. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 1, 65-67, 2000


Beküldve: 1999. május 10.; elfogadva: 1999. december 15.
Elérhetőség: Dr. Beczássy Enikõ, Klinikai Laboratóriumi Osztály, Országos Onkológiai Intézet, H1525 Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad