MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 1, 2000

 Közlemény

Emlôdaganatok prognosztikai faktorai

Csuka Orsolya, Péley Gábor, Dubecz Sándor, Hargitai Árpád, Tóth Krisztina, Kámory Enikõ, Köves István, Doleschall Zoltán, Péter Ilona, Tóth József

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vizsgálat célkitûzése: Az emlõtumorok jellemzése olyan prognosztikai faktorokkal, amelyek elõsegítik a fokozottan veszélyeztetett emlõtumoros betegek azonosítását. A metasztázisképzés és recidívahajlam jellemzése prognosztikai faktorokkal.
Alkalmazott módszerek: Citokeratin 20-expresszió kimutatását a csontvelõ és õrszem nyirokcsomó mintákban (n=45) RT-PCR segítségével végeztük. A HER2, Cadherin E, Cyclin D, Bcl2, Bax expressziójának mértékét Western analízis segítségével határoztuk meg (744 invazív ductalis carcinoma, 117 invazív lobularis carcinoma, 124 tumorrecidíva). A p53, APC és catenin ß génmutációkat PCR-SSCP módszerrel azonosítottuk.
Eredmények: A csontvelõminták 30%-ában kimutatott citokeratin 20-expresszió mikrometasztázisok jelenlétét valószínusíti. Az emlõtumor-recidívákban a ciklin D, HER2 és Bcl2 szintje négyszer magasabb, mint a recidívát nem adó tumorokban. A metasztázist adó invazív ductalis carcinomákban (IDC) a p53 mutáció gyakorisága 24%, az APC mutáció gyakorisága 18%. Az invazív lobularis carcinomák (ILC) alacsony p53 mutációs rátával (3%), alacsony Cadherin E-és magas catenin ß -szinttel jellemezhetõk.
Következtetések: A mikrometasztázisok azonosítása elõsegítheti a terápiás stratégia kialakítását. A HER2-szint meghatározása és a p53 mutációk azonosítása hozzájárul a fokozottan veszélyeztetett betegcsoport elkülönítéséhez. Eredményeink arra utalnak,hogy az invazív ductalis carcinomák progressziója APC mutáción keresztül, míg az invazív lobularis carcinomák áttétképzése ß catenin mutáció közremuködésével manifesztálódik. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 1, 53-60, 2000

Prognostic factors of breast cancer. OBJECTIVES: Characterization of breast cancers by various tumour markers which are appropriate for the identification of high risk groups. Markers related to the metastasis cascade and tumour recurrence have been investigated.
MATERIALS AND METHODS: RT-PCR was used to determine the expression of cytokeratin 20 in the bone
marrow and sentinel lymph node of breast cancer patients (n=45). The expression of HER2, Cadherin E, Cyclin D, Bcl2 and Bax has been evaluated by Western blot (n=744 invasive ductal carcinomas and 117 invasive lobular carcinomas, 124 recurrent breast cancers). Mutations of p53, APC and ß Catenin genes were detected by PCR-SSCP method.
RESULTS: Expression of cytokeratin 20 was found in 30% of the bone marrow samples indicating the presence of micrometastasis. The level of Cyclin D, HER2 and Bcl2 is elevated four-fold in the recurrent breast cancers. The metastasis of invasive ductal carcinomas is accompained by high frequency of p53
mutations (24%) and APC mutations (18%). The invasive lobular carcinomas could be characterized with low frequency of p53 mutation (3%), low level of Cadherin E and high level of catenin ß.
CONCLUSIONS: Identification of micrometastasis can promote the development of therapeutic strategy. Evaluation of HER2 level and determination of p53 mutations contribute to the identification of high risk patients. Our results suggest that the progression of invasive ductal carcinomas depends on the APC mutations, while metastasis of invasive lobular carcinomas depends on ß catenin mutations. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 1, 53-60, 2000


Beküldve: 2000. január 30.; elfogadva: 2000. március 15.
Elérhetőség: Dr. Csuka Orsolya, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth Gy.u.7-9.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad