MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 1, 2000

 Közlemény

HER2-expresszió emlõrákban

Tóth József1, Szentkuti András2

1Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Roche (Magyarország) Kft., Budapest

Emlõrákban a HER2 protoonkogen által kódolt HER2 receptor protein membrán-expressziója egyre nagyobb gyakorlati jelentõségu. Szövettenyészetekben és állatkísérletekben bebizonyosodott, hogy a HER2 gén amplifikációja daganatos transzformációt indukál, tumorsejtekben pedig a tumor agresszivitását növeli. A HER2-overexpresszió emlõrákokban rossz prognózist jelent, és összefügg az ún. feno- és genotípusos prognosztikai markerekkel, és az áttétképzõdéssel. Vizsgálatainkban kimutattuk, hogy az ún. rákmegelõzõ proliferációk és in situ ''carcinomák'' egy részében HER2 membránfestõdés van. Ezekben az esetekben gyakran DNS aneuploidia, p53 mutációs protein és CD44v6 glycoprotein pozitivitás is tapasztalható. Véleményünk szerint ezekben az esetekben valódi carcinomás átalakulás valószínusíthetõ.
Az invazív carcinomákban a HER2 protein immunhisztokémiai vizsgálatával, az irodalmi adatokkal egyezõen, összefüggést találtunk az in situ és invazív carcinomák differenciáltsága és szövettani típusa, valamint agresszivitása, biológiai viselkedése között. A HER2 receptor protein extracelluláris domainjéhez kötõdõ humanizált monoklonális antitest, a trastuzumab a klinikai vizsgálatokban hatékonynak bizonyult a
HER2-t overexpresszáló metasztatikus emlõrákokban, mind monoterápia formájában, mind kemoterápiás szerekkel kombinálva. A DAKO ''HercepTest'' szemi-kvantitatív standardizált lehetõséget biztosít a HER2-overexpresszió kimutatására. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 1, 39-51, 2000

Expression of HER2 in breast cancer. In breast cancer the membrane expression of HER2 receptor protein encoded by the HER2 proto-oncogene seems to have an ever growing clinical significance. In tissue cultures and animal experiments it was shown that the HER2 gene amplification induces malignant transformation and intensifies the aggressiveness of the tumour cells. Correlating with the so called pheno-and genotypic prognostic markers, the overexpression of HER2 in breast cancer predicts also poor prognosis and indicates enhanced potential for metastatisation. In some of the so called precancerous proliferations and ''in situ ”carcinomas we demonstrated the enhanced membrane staining of the HER2 receptor protein. In these cases we frequently observed DNA aneuploidy,the presence of p53 mutational protein and CD44v6 glycoprotein. The immunohistochemical studies of HER2 protein in invasive carcinomas have revealed, an interrelationship between the grade of differentiation, histological type, aggressiveness and biological behaviour of the ''in situ'' and invasive carcinomas. In clinical studies trastuzumab, a humanized monoclonal antibody recognizing extracellular domain of HER2 receptor protein, has proved to be effective in HER2 overexpressing metastatic breast cancer either as monotherapy or in combination with chemotherapeutical agents. The DAKO ''HercepTest'' is a semiquantitative, standardised method for the determination of HER2 overexpression. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 1, 39-51, 2000


Beküldve: 2000. január 5.; elfogadva: 2000. január 31.
Elérhetőség: Dr. Tóth József, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth Gy.u.7-9.; Tel: 36(1)224-8784, Fax: 36(1)224-8620; E-mail: joto@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad