MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 1, 2000

 Elõadás

Ajánlás az emlõrák korszerû diagnosztikájára, kezelésére és gondozására

Kásler Miklós

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A szolid tumorok kezelése elérhetõ onkoterápiás protokoll hiányában 1994-ig Magyarországon nem volt egységes. 1994-ben jelent meg Onkoterápiás Protokoll címen összefoglaló munka, melyet fõleg az Országos Onkológiai Intézet munkatársai írtak. A könyv tartalmazza a legtöbb szerv különbözõ szövettani típusú és különbözõ mértékben elõrehaladott rosszindulatú daganatainak diagnosztikai és terápiás algoritmusát. A könyv magas példányszáma ellenére nagyon gyorsan elfogyott, nélkülözhetetlenné vált, azonban a közben eltelt idõ alatt több helyen változtatásra szorult. Az onkológiai diagnosztika és terápia legújabb eredményeit is felölelõ könyv újbóli kiadásának most teremtõdtek meg a feltételei. Az Országos
Onkológiai Intézet a kiadást megelõzõen, illetve azzal párhuzamosan konszenzus konferenciák szervezésére határozta el magát azért, mert azt tartja természetesnek és kívánatosnak, hogy mindazok a szakemberek, akik bármilyen szerv rosszindulatú daganataival foglalkoznak, kifejthessék véleményüket és hozzájárulhassanak egységes magyar diagnosztikai és terápiás gyakorlat kialakulásához. Ennek
a sorozatnak az elsõ konferenciája az I.Magyar Nemzeti Emlõrák Konszenzus Konferencia volt. Részvételre kértük fel mindazokat a tudományos társaságokat, illetve szakembereket, akik az emlõ tumoraival foglalkoznak. Nagy öröm számunkra, hogy a meghívottak a konferencián részt vettek és a teljes egyetértés kialakításához hozzájárultak. Ez a közlemény nem tûzheti ki céljául, hogy a konferencián elhangzott összes hozzászólást és véleményt közzé tegye. Kizárólag arra szorítkozik, hogy a konferencia írásos anyagát ajánlásként tegye közzé, azoknak a témavezetõknek a nevével fémjelezve, akik az írásbeli munkát végezték. Az itt közzétett anyag kialakításában az onkológusok döntõ többsége részt vett és ajánlja követésre saját maguk és betegeik javára. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 1, 11-35, 2000

Protocols for comprehensive diagnosis and treatment of breast cancer. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 1, 11-35, 2000


Beküldve: 1999. december 28.; elfogadva: 2000. február 1.
Elérhetőség: Prof. Dr. Kásler Miklós, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth Gy.u.7-9.; Tel: 36(1)224-8600, Fax: 36(1)224-8620

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad