MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 1, 2002

 Közlemény

A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei

Ésik Olga2, Horváth Ákos3, Bajcsay András2, Hideghéty Katalin4, Agócs László6, Pikó Béla7, Lengyel Zsolt8, Petrányi Ágota2, Pisch Julianna9

2Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Sugárterápiás Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
4Strahlenklinik, Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany
6Mellkassebészeti Osztály, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest
7Klinikai Onkológiai és Sugártherápiás Osztály, Békés Megyei Képviselôtestület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula
8PET Centrum, Debreceni Egyetem, Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
9Department of Radiation Oncology, Beth Israel Medical Center, New York, USA

Az elmúlt évtizedek adatai szerint hazánkban a tüdõrákos betegek hosszú távú túlélési esélyei mintegy
10%-kal rosszabbak, mint a legfejlettebb országokban (az 5-éves átlagos túlélési valószínuség ma Magyarországon 5%, az USA-ban pedig 15%). Ez késztette a szerzõket arra, hogy a nemzetközi ajánlások és saját tapasztalataik alapján a szakterület hazai muvelõi számára összefoglalják a nem kissejtes tüdõrák egyik meghatározó kezelési modalitásának, a sugárterápiának a legfontosabb irányelveit. A dokumentum elkészítésében 6 sugárterápiás centrum (Országos Onkológiai Intézet / Semmelweis Egyetem; Beth Israel Medical Center, New York; Kaposvári Egyetem; Esseni Egyetem; Debreceni Egyetem, valamint a Gyulai Megyei Kórház) munkatársai vettek részt. Az ajánlás kialakítását a sugárterápiával szoros interdiszciplináris kapcsolatban álló sebészet és képalkotó diagnosztika képviselõi is segítették. A közleményben a szerzõk elõször a sugárterápiával közvetlenül összefüggõ ismereteket és prognosztikai faktorokat taglalják, majd kritikai elemzés alá vetik a korábbi évtizedek hazai gyakorlatát. A nem kissejtes tüdõrák jelenlegi kezelési elveit a posztoperatív sugárkezelés, a marginálisan reszekábilis daganatok, valamint az inoperábilis daganatok agresszív, illetve nem agresszív kezelésének szempontjából ismertetik. Részletesen foglalkoznak a külsõ besugárzás és a brachyterápia technikájával, valamint a besugárzás hatására a normális szövetekben kialakuló korai és késõi reakciókkal. A szerzõknek meggyõzõdése, hogy az elkészült dokumentum az elkövetkezõ évtizedben elõsegítheti a hazai tüdõrákos betegek túlélési mutatóinak javulását. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 1, 51-85, 2002

Principles of radiotherapy of non-small cell lung cancer. The long-term survival probability for Hungarian lung cancer patients is 10% worse than the best results published in the most highly developed countries (the mean 5-year survival probability in Hungary is 5%, in contrast with the 15% survival probability in the USA). On the basis of the international recommendations and personal experience, an attempt was made to formulate the guidelines for radiotherapy as one of the fundamental non-small cell lung cancer (NSCLC) treatment modalities for national use. An expert panel was set up comprising physicians from 6 radiotherapeutic centers (the National Institute of Oncology / Semmelweis University, Budapest; the Beth Israel Medical Center, New York; the University of Kaposvár; the University of Essen; the University of Debrecen; and the County Hospital of Gyula). Experts in two important medical fields closely related to radiotherapy (surgery and diagnostic imaging) were also engaged in the elaboration of the manuscript. Discussion of the most important principles of the radiotherapy and an overview of the prognostic factors was followed by a critical analysis of the protocols applied in the radiotherapy of Hungarian NSCLC patients during recent decades. The new guidelines suggested for the radiotherapy of NSCLC are presented separately for the postoperative period, marginally resectable tumors, and the aggressive or non-aggressive radiotherapy of inoperable tumors. Detailed accounts are given of the techniques of external irradiation and brachytherapy, and of the acute and late radiation-induced damage of normal tissues. The authors believe that this document may be instrumental in improving the survival index of Hungarian NSCLC patients in the near future. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 1, 51-85, 2002


Beküldve: 2002. január 15.; elfogadva: 2002. március 20.
Elérhetőség: Dr. Ésik Olga, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 36(1) 224-8689, Fax: 36(1) 224-8620; E-mail: esik@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad