MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 1, 2002

 Közlemény

Vírusok molekuláris diagnosztikája

Füle Tibor, Kovalszky Ilona

I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A kísérletes daganatkutatás már sok évtizede mutat be példákat arra, hogy bizonyos daganatokat vírusok idéznek elõ. A vírus-karcinogenezis mechanizmusa nagyon változatos. Ahhoz, hogy egy vírus-nukleinsav jelenlétének súlyát megítélhessük, jó tudni, milyen módon segíti elõ az adott vírus a daganat
kialakulását. Történjék ez indirekt módon, direkt mechanizmussal, vagy a genomba inzertálódva, az
emberi daganatok esetén általában más környezeti tényezõk, karcinogének, a szervezet immunháztartásának károsodása is szükséges ahhoz, hogy az onkogén vírusok fertõzését követõen daganat jöjjön létre. A DNS-diagnosztikát megelõzõ idõszakban a kórokozók közül a vírusok azonosítása volt a legnehezebb feladat. A rekombináns géntechnológia, a hibridizációs módszerek, a polimeráz láncreakció elterjedése azonban kiküszöbölte a vírusok azonosításának fáradtságos eljárását. A vírusok kimutatására használható, nem amplifikációs módszerek (Southern, Northern, és in situ hibridizáció), valamint a targetamplifikációs (polimeráz láncreakció), és a jelamplifikációs (hybrid capture, tiramin-amplifikáció) módszerek sokat javítottak a víruskimutatás érzékenységén. A molekuláris daganatvírus-kimutatás jellegzetességeit figyelembe véve leszünk képesek a módszerek eme új fegyvertárát bizonyító ereju eljárásokként hatékonyan felhasználni. A molekuláris vírusdiagnosztika figyelemreméltó eredménye az, hogy olyan tumorokban is igazolta vírus-DNS jelenlétét, ahol azok kóroki szerepe eredetileg
nem merült fel. Ezek kimutatása és lehetõség szerint a fertõzés felszámolása segítheti az okozott tumorok gyakoriságának csökkentését. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 1, 17-22, 2002

The molecular diagnostics of viruses. For many years data of cancer research indicated that viruses can cause cancer. Virus infections induce
cancer by different mechanisms. To predict the significance of a viral DNA fragment in human cells we have to be aware of the changes the particular virus is able to induce there.However, no matter which mechanisms of viral carcinogenesis are utilized, generally other factors (environmental, chemical, immunodeficiency, etc.) are also needed to induce invasive cancer in human. Before the introduction of nucleic acid based detection technique virus identification was a long and cumbersome process. This has been eliminated by the invention of recombinant gene technology and polymerase chain reaction. Virus nucleic acid can be detected without amplification using Southern, Northern and in situ hybridization. Techniques for target (polymerase chain reaction)or signal (hybrid capture, tyramine) amplification improved the sensitivity of detection.In the meantime, for the successful use of the arsenal of new methods we have to consider the characteristic feature of molecular virus research. A major achievement of molecular virus detection is that it proved the pathological significance of viruses in human cancers even in those where this was not expected. Hopefully these informations will increase the effort for elimination of oncogen virus infections. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 1, 17-22, 2002


Beküldve: 2002. február 7.; elfogadva: 2002. március 1.
Elérhetőség: Dr. Kovalszky Ilona, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, H1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 36(1) 317-1074, Fax: 36(1) 317-1074; E-mail: koval@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad