MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 1, 2002

 Közlemény

Génexpressziós profil a szolid tumorok diagnosztikájában és prognosztikájában

Kopper László1, Tímár József2

1I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Department of Tumor Progression, National Institute of Oncology, Budapest

A DNS-chipek több ezer gén expressziójának kimutatására alkalmasak. A génexpressziós profil meghatározása a várakozások szerint segít a daganatok pontosabb jellemzésében; ez pedig hozzájárulhat a különbözõ klinikai lefolyást mutató, de jelenlegi ismereteink szerint azonos csoportba tartozó daganatok jobb osztályozásához, a terápiás érzékenység, ezen keresztül a prognózis jobb megítéléséhez. A daganattípusra jellemzõ génexpressziós profil segíthet új terápiás célpontok kiválasztásában, a daganatkeletkezés iránti érzékenység esélyének becslésében. A DNS-chipek alkalmazásával a molekuláris onkológia új dimenziói nyíltak meg. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 1, 3-9, 2002

Gene expression profiles in the diagnosis and prognosis of cancer. DNA-microarray technology can be used to assess the expression of several thousands of genes at the same time.The identification of the gene expression profiles may help to better characterize human cancer.These studies may reveal subclasses of tumor types with similar histopathologic profile but different clinical courses.Furthermore,such studies could help to define therapeutic sensitivity and to estimate prognosis of various cancers.Identification of gene expression profiles of cancer can identify new therapeutic targets or cancer susceptibility genes.The DNA-microarray technology may write a new chapter in molecular oncology. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 1, 3-9, 2002


Beküldve: 2002. február 8.; elfogadva: 2002. március 14.
Elérhetőség: MD, PhD, DSc Kopper László, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, H1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 36-317-0891, Fax: 36-317-0891; E-mail: kopper@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad