MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, Suppl. 1, 2001

 Közlemény

Onkogén-amplifikáció, illetve -deléció és onkoprotein-expresszió immunhisztokémiai vizsgálata papilláris pajzsmirigyrákban

Várkondi E, Győri F, Nagy A, Kiss I, Ember I, Kozma L

Department of Pathology, Health Science Center, Debrecen University, Debrecen

A vizsgálat célja: C-myc- és Ha-ras-amplifikáció ill. p53-deléció, valamint fokozott ciklin D1-, p53-és p21-
(WAF1) expresszió elõfordulásának és esetleges prognosztikai jelentõségének felmérése papilláris pajzsmirigyrákban.
Anyag és módszerek: 24 beteg mutétileg eltávolított, formalinban fixált, paraffinba ágyazott tumorszövetét vizsgáltuk. Az onkogén-amplifikáció és -deléció vizsgálatát dot-blot DNS-hibridizálással végeztük, a fokozott fehérjeexpresszió kimutatása immunhisztokémiai módszerrel történt.
Eredmények: Mintáinkban Ha-ras-amplifikációt és p53-deléciót nem, csekély mértéku c-myc amplifikációra
utaló jeleket 4 esetben találtunk. 16 esetben mutattunk ki p53 fehérjét, 6 esetben p21-expresszióval
együtt. A klinikai paramétereket jelenlétük nem befolyásolta. 12 esetben találtunk ciklin D1-overexpressziót, gyakran p21-expresszióval együtt, és fordított arányban állt a tumor limfocitás infiltrációjával. Ösztrogénreceptor-expressziót mutattunk ki a 4 legerõsebben ciklin D1-pozitív mintában.
Következtetések: A vizsgálatainkban kimutatott p53 valószínuleg nem minden esetben mutáns fehérje, mivel jelenléte egyrészt p21-expresszióval társult, másrészt nem jelentett agresszívebb tumorfenotípust. A ciklin D1 overexpressziója és a limfocitás infiltráció közötti összefüggés megerõsíti, hogy a ciklin D1 túlprodukciója rosszabb prognózist jelent. Bár a ciklin D1 és a p21 együttes expressziója felveti az eddig tumor-szuppresszornak gondolt p21 fehérje moduláns jellegét, valószínubbnek tartjuk a ciklin D1 CDK-független, ösztrogénreceptor mediálta hatását, melyet emlõrákban már leírtak és az itt kimutatott ciklin
D1-ösztrogénreceptor koexpresszió is igazol. Magyar Onkológia, Vol 45, Suppl. 1, 424-429, 2001

Kulcsszavak: papillary thyroid cancer; p53; cyclin D1; p21; Ha-ras; dot-blot hybridization; prognosis

Investigation of oncogene amplification or deletion, and oncoprotein expression in papillary thyroid cancer. AIM: Assessment of occurrence and possible prognostic significance of c-myc and Ha-ras amplification, p53 deletion and overexpression of cyclin D1, p53 and p21 in papillary thyroid cancer.
MATERIALS AND METHODS: Formalin-fixed, paraffin-embedded tumor tissue from 24 patients were investigated. Dot-blot DNA hybridization was used to detect oncogene amplification or deletion. The expression of oncoproteins was determined by immunohistochemical method.
RESULTS: In our samples neither Ha-ras amplification nor p53 deletion were found. Low c-myc amplification (mean: 2.55) occured in 4 cases (17%). p53 protein was detected in 16 samples (66.6%), with p21 expression (chi2=7.02, p<0.01) in 6 cases (25%). The p53 expression did not influence the tumor fenotype. Cyclin D1 overexpression was found in 12 cases (50%), it was often associated with p21 expression (chi2=10.1, p<0.001) and in inverse relation to the tumor lymphocytic infiltration (chi2=5.35, p<0.05). Increased expression of estrogen receptor was shown in 4 cyclin D1 positive samples (17%).
CONCLUSIONS: The p53 detected in our study is likely not to be mutant protein in all cases because its presence was associated with p21 expression that the mutant protein cannot induce and also it did not mean more aggressive tumor phenotype. The connection of cyclin D1 overexpression with the lymphocytic infiltration of the tumor suggests that the increased expression of cyclin D1 means poor prognosis. The coexpression of cyclin D1 and p21 raises the modulative character of the p21 protein, thought to be a tumor suppressor originally, but we find a CDK-independent, estrogen receptor mediated effect of cyclin D1 more likely, which has been described in breast cancer and is also proved by the coexpression of cyclin D1 and estrogen receptor detected here. Hungarian Oncology, Vol 45, Suppl. 1, 424-429, 2001


Beküldve: 2001. október 6.; elfogadva: 2001. október 28.
Elérhetőség: Várkondi E, Department of Pathology, Health Science Center, Debrecen University, H-4004 Debrecen Móricz Zsigmond krt. 22.; Tel: (36) 52 453-337, Fax: (36) 52 414-969

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad