MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, Suppl. 1, 2001

 Közlemény

Kétoldali csírasejt-típusú heredaganatok

Géczi L, Gomez F, Bak M, Bodrogi I

National Institute of Oncology, Budapest

Célkitûzés: A kétoldali heredaganatok klinikai jellegzetességeinek vizsgálata a cisplatin-alapú kemoterápia
elterjedése után.
Beteganyag és módszer: 1988. november és 1998. november között kezelt 2386 heredaganatos beteg között 72 kétoldali csírasejt-típusú heredaganatot észleltünk (3%). A kétoldali heredaganatok elõfordulási gyakoriságát, klinikai és hisztológiai jellemzõit és az aszinkron heredaganatok között eltelt idõintervallumokat vizsgáljuk.
Eredmények: A tíz év alatt kezelt kétoldali csírasejt-típusú heredaganatokból 19 szinkron (26,4%) és 53 aszinkron (73,6%) megjelenésu volt. A szinkron daganatok között a kétoldali seminoma elõfordulása 68,4% volt. Az aszinkron daganatok között 9 megegyezô seminomát és 9 megegyezô non-seminomát észleltünk. Az elsõ ötéves periódusban az aszinkron daganatok 39,6, a második és harmadik ötéves periódusban 30,2 és 28,3%-a került felismerésre. A seminoma elõfordulási aránya az elsõ kasztrációt követõ 5, 10 és 15 éves periódusokban 19, 37, 5 és 60,0%. 15 év után egy második heredaganatot
észleltünk. A szinkron és aszinkron heredaganatos betegek ötéves túlélése 84 és 93% volt. Aszinkron heredaganatoknál a rendszeresen követett csoportban a klinikai I-es stádium nagyobb számban fordult elõ, mint a rendszeres követésen részt nem vett betegeknél (p=0,014), a túlélés mindkét csoportban egyaránt jó volt. Az elsõ és második heredaganatok között a non-seminoma fiatalabb korban jelentkezett, mint a seminoma (p=0,05, p=0,045). A non-seminoma szignifikánsan rövidebb idõintervallummal követte az elsõ heredaganatot, mint a seminoma (p=0,002).
Következtetés: A kétoldali heredaganatok prognózisa a hatékony kezelés, a seminoma és a korai stádiumok gyakori elõfordulása miatt jó. Rendszeres betegkövetéssel a második heredaganatok korai diagnózisa elérhetõ. Az aszinkron daganatok közti idõintervallum a beteg korától és a második daganat szövettani típusától függ, seminoma esetén hosszabb. Az elsõ heredaganat kezelésének hatása az aszinkron seminoma megjelenésére és a két daganat közti intervallumra további vizsgálatokat igényel. Magyar Onkológia, Vol 45, Suppl. 1, 417-423, 2001

Kulcsszavak: germ cell testicular tumors; bilateral occurrence; synchronous and asynchronous testicular cancer

Bilateral germ cell testicular tumors. PURPOSE: To study the clinical characteristics of bilateral testicular tumors in the cisplatin era.
PATIENTS AND METHODS: Between November 1988 and November 1998 2386 testicular cancer patients were treated in our Department and 72 bilateral germ cell testicular cancer patients were retrospectively explored (3%). The incidence, the clinical and histological characteristics and, in the case of asynchronous tumor, the interval between the two tumors were analyzed.
RESULTS: During the 10 years 19 synchronous (26.4%) and 53 asynchronous bilateral germ cell testicular cancers (73.6%) were treated. The incidence of bilateral synchronous seminoma was 68.4%. Among the asynchronous tumors 9 concordant seminomas and 9 concordant nonseminomas were detected. In the first, second and third 5-year follow-up period 39.6, 30.2, and 28.2% of asynchronous tumors were diagnosed. The incidence of seminoma after the first castration in the 5, 10 and 15 years was 19, 37.5, and 60%, respectively. The overall survival rates of synchronous and asynchronous testicular cancer were 84 and 93%. In cases of asynchronous tumor the prevalence of stage I cancer was significantly greater in a regularly controlled population (p=0.014) than in the not regularly followed population, but the survival rate was good in both groups. Nonseminoma showed up earlier as first and second tumor than seminoma (p=0.05, p=0.045). The interval between the two asynchronous tumors was shorter in the case of nonseminoma than in the case of seminoma (p=0.002).
CONCLUSION: The prognosis of bilateral germ cell testicular cancer is good because of the high incidence rate of seminoma and the effective treatment. With regular follow-up the early diagnosis of second testicular tumors is probable. The interval between the tumors depends on the patients’ age and the histology of the second tumor, in the case of seminoma it is longer. The effect of the previous treatment on the incidence of seminoma and the interval between the two asynchronous tumors requires further investigations. Hungarian Oncology, Vol 45, Suppl. 1, 417-423, 2001


Beküldve: 2001. szeptember 6.; elfogadva: 2001. október 10.
Elérhetőség: Géczi L, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad