MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, Suppl. 1, 2001

 Közlemény

A gyermekkori Hodgkin-lymphoma kezelési eredményei Magyarországon.

Kovács G, Müller J, Borgulya G, Koós R, Group Pediatric Oncology Hungarian

2nd Department of Pediatrics, Semmelweis University, Budapest

A gyermekkori lymphomák a harmadik helyen állnak a gyermekkori malignitások között. Az Országos
Gyermekonkológiai Hálózat 1971 óta muködik Magyarországon, és azóta egységes elvek alapján történik a kezelés. A jelen összefoglaló tanulmányban az elmúlt 11 év (1988-1998) magyarországi eredményeit foglaljuk össze, összehasonlítva a nemzetközi (német) eredményekkel. A Hodgkin-lymphoma incidenciája a 0-15 éves korcsoportban a vizsgált periódusban átlagosan 7,1/1 000 000 gyermek/év volt (a non-Hodgkin-lymphomáé 7,5/1 millió/év). Mindez az összes gyermekkori tumoros eset 5,5%-át jelentette. A kezelés egységesen a német DAL-HD-82 és 90 alapján történt. A terápia stádiumtól függõen 2-8 citosztatikus blokkból, majd ezt követõ besugárzásból állt. A betegcsoport összesített túlélése a
következõképpen alakult: 5 évnél 94,7 +/- 2,0%, 10 évnél 91,9 +/- 2,7%. Ezen adatok gyakorlatilag megegyeznek a nemzetközi eredményekkel (Németországban az 5 éves túlélés 94%, a 10 éves túlélés
93%), mely a jól szervezett hálózatnak, az egységes szempontoknak és a nemzetközi protokolloknak
köszönhetõ. Az utóbbi években, az autológ csontvelõ-transzplantáció magyarországi elterjedésével
várható, hogy az eredmények még tovább javíthatók. Magyar Onkológia, Vol 45, Suppl. 1, 397-401, 2001

Kulcsszavak: Hodgkin disease; childhood; incidence; Hungary; chemotherapy

Treatment results of childhood Hodgkin’s lymphoma in Hungary. Lymphomas are the third most frequent malignancies in childhood. The Hungarian Pediatric Oncology Group was founded in 1971, and since then the same chemotherapeutic protocols have been used in the whole country. In this study we analyzed the data of childhood Hodgkin’s lymphoma in Hungary in the last 11 years (1988-1998). We also compared our results with the international (German) data. The incidence of Hodgkin’s lymphoma (0-15 years) was 7.1/1,000,000 child/year (the same for non-Hodgkin’s lymphoma was 7.5/1,000,000/year); 5.5% of all pediatric malignancies in Hungary). The patients were treated according to the German DAL-HD-82 and 90 protocols. The therapy consisted of 2-6 cytostatic blocks, depending on the stage, followed by involved field irradiation. The overall survival was 94.7±2.0% at 5 years and 91.9±2.7% at 10 years. These results are very similar to the German data: 94% at 5 years and 93% at 10 years. The good results are due to the well organised network and the uniformed treatment. The results may be ameliorated by using autologous bone marrow transplantation. Hungarian Oncology, Vol 45, Suppl. 1, 397-401, 2001


Beküldve: 2001. szeptember 23.; elfogadva: 2001. október 12.
Elérhetőség: Kovács G, 2nd Department of Pediatrics, Semmelweis University, H-1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.; Tel: (36 1) 215-1380

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad