MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, Suppl. 1, 2001

 Közlemény

A tumorágy kiegészítõ besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlõmegtartó mûtét után.

First results of the randomized boost trial of the National Institute of Oncology

Polgár Cs, Fodor J, Orosz Zs, Major T, Mangel L, Takácsi-Nagy Z, Sulyok Z, Somogyi A, Tóth J, Köves I, Kásler M, Németh Gy

National Institute of Oncology, Budapest

Cél: A tumorágy ''boost'' besugárzás lokális tumorkontrollra (LTK) gyakorolt hatásának prospektív vizsgálata emlõmegtartó mutét után.
Módszerek: 1995 és 1998 között 207 korai, invazív emlõrák miatt konzervatívan operált betegnél a maradék emlõ 50 Gy dózisú besugárzása után a tumorágy ''boost'' kezelését randomizálás alapján végeztük el. 103 betegnél az alapdózist követõen további sugárkezelés nem volt; 104 esetben 16 Gy
elektron- (n=52) vagy 12-14.25 Gy HDR brachyterápiás (n=52) ''boost'' besugárzást végeztünk.
Eredmények: A kiegészítõ dózis 4.25 év medián követés után a lokális recidívák arányát felére (6.7% vs. 13.6%), a tumorágy-recidívák gyakoriságát harmadára (3.8% vs. 10.7%) csökkentette. A 4 éves LTK ''boost''-tal 94.2% ''boost'' nélkül 85.1% (p=0,1176), a relapszusmentes túlélés 82.3% és 67.2% (p=0,0438), az emlõrák-specifikus túlélés 90.9 és 84.8% (p=0,1111) volt, azonos sorrendben. A szisztémás kezelések nem befolyásolták a LTK-t (szisztémás kezeléssel 88.9% vs. anélkül: 89.6%, p=0,8858).
Következtetések: A ''boost'' besugárzás a lokális relapszusok gyakoriságát 50%-kal, a tumorágy-recidívák incidenciáját 64%-kal csökkenti, a relapszusmentes túlélést pedig szignifikánsan javítja, az emlõrák-specifikus túlélés szempontjából azonban szerepének megítélése további vizsgálatokat igényel. Bár a kiegészítõ dózis növeli a késõi irradiációs mellékhatások arányát, a lokális recidíva szempontjából nagy rizikójú betegcsoportokban rutinszeruen javasolható. A ''boost'' dózis indikációs körének prognosztikai alcsoportok szerinti meghatározása az EORTC-tanulmány és más folyamatban lévõ vizsgálatok végleges eredményeinek ismeretében lesz lehetséges. Magyar Onkológia, Vol 45, Suppl. 1, 385-391, 2001

Kulcsszavak: breast cancer; tumor bed; boost irradiation; local recurrence; clinical trial

The effect of tumour bed boost on local control after breast conserving surgery. PURPOSE: To evaluate the effect of tumour bed boost on local tumour control (LTC) after breast conserving surgery in a prospective study.
METHODS: Between 1995 and 1998, 207 women with early invasive breast cancer who underwent conservative operation were treated by 50 Gy irradiation to the whole breast and then randomly assigned to receive either no further radiotherapy (n=103) or a boost to the tumour bed (n=104) with either 16 Gy electron (n=52) or 12–14.25 Gy high dose rate brachytherapy (n=52).
RESULTS: At a median follow-up of 4.25 years the crude rate of local recurrence was 6.7% with and 13.6% without boost. The respective rates of tumour bed relapse were 3.8% vs. 10.7%. The 4 year probability of LTC, relapse-free survival and breast cancer-specific survival was 94.2% vs. 85.1% (p=0.1176), 82.3% vs. 67.2% (p=0.0438) and 84.8% vs. 90.9% (p=0.1111), respectively, in favour of the boost group. Systemic treatments had no significant impact on LTC (88.9% with and 89.6% without systemic treatment, p=0.8858).
CONCLUSION: Tumour bed boost decreased the incidence of local and tumor bed relapses with a reduction of 50% and 64%, respectively. Relapse-free survival was improved significantly with boost. However, the influence of boost treatment on breast cancer-specific survival should be tested in further studies. In spite of the higher incidence of late radiation side effects in the boost arm, boost dose is strongly recommended for patients at high risk for local recurrence. The final results of the EORTC trial and other ongoing studies will help to clarify the indication of boost dose according to prognostic subgroups. Hungarian Oncology, Vol 45, Suppl. 1, 385-391, 2001


Beküldve: 2001. november 2.; elfogadva: 2001. november 22.
Elérhetőség: Polgár Cs, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad