MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 4, 2001

 Közlemény

Rectumtumorok praeoperativ sugárkezelése saját eredményeink alapján.

personal experience

Mayer Á, Patyánik M, Kegye A, Mészáros E

Capital Oncoradiology Center, Uzsoki Hospital, Budapest

A vizsgálat célja: Középsõ-és alsóharmadi rectumcarcinomákban a praeoperativ, ill. szendvics
(praeoperativ és postoperativ) sugárkezelés hatásosságának összehasonlítása prospektív kilinikai kutatás alapján.
Anyag és módszer: A Fõvárosi Onkoradiológiai Központban 1990-1997 között 115 középsõ- és alsóharmadi rectumcarcinomás betegünkbõl 36 egyénnél szendvics (22,5 Gy praeoperativ - 27,5 Gy
postoperativ), 79 egyénnél 36 Gy praeoperativ percutan megavoltterápiát végeztünk nagyobbrészt
telekobalt besugárzással, kisebbrészt 6 MV fotonenergiával. A percutan megavoltterápia szinte mindig
4 mezõs ún. box technikával történt és a praeoperativ sugárkezelés után a radikális mutét 10 napon belül történt. Az eredményességet Log-Rank és Peto-Wilcoxon szignifikanciateszttel és Kaplan-Meier túlélési görbével értékeltük.
Eredmény: A kezelések összehasonlító vizsgálatát a lokális recidíva százalékos elõfordulása és a tünetmentes túlélés alapján végeztük. Ez alapján megállapítható, hogy az ún. szendvics sugárkezelésnél 13,8%-ban, egyedül praeoperativ sugárkezelésnél 17,7%-ban várható lokális recidíva. A tünetmentes 5 éves túlélés alapján a szendvics terápia tunik kedvezõbbnek, de 7,5 évre vonatkozóan már az egyedüli praeoperativ sugárkezelés jobb.
Következtetés: Középsõ-és alsóharmadi rectumcarcinomák praeoperativ és ún. szendvics sugárkezelésének eredményessége a lokális recidíva alapján közel azonos, hosszabb tünetmentes túlélést a praeoperativ sugárkezelés biztosít. További vizsgálatok szükségesek a két besugárzási forma kiértékeléséhez, a grading, életkor, ér-nyirokérinvasio figyelembevételével ún. multivariációs analízissel. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 4, 347-351, 2001

Kulcsszavak: rectal cancer; preoperative and postoperative radiation; local failure; disease-free survival

Preoperative radiation therapy for rectal cancer. PURPOSE: Comparison of the effectiveness of preoperative and ''sandwich'' (preoperative and postoperative) radiation therapy in the treatment of midrectum and lower rectum carcinoma, based on a prospective clinical trial.
MATERIAL AND METHOD: Over the period between 1990 and 1997, we treated 115 patients suffering from mid-rectum and lower rectum carcinoma at the Budapest Oncoradiological Centre, using sandwich therapy (22.5 Gy preoperative-27.5 Gy postoperative) in the case of 36 patients and 36 Gy preoperative radiation therapy in the case of 79 patients with external-beam megavoltage therapy with mostly telecobalt radiation and to a smaller number of cases 6 MV energy. The external-beam radiation therapy was nearly always applied with a 4-field box technique, and radical surgery was performed within 10 days following the preoperative radiation treatment. Effectiveness was evaluated in terms of a Log-Rank and Peto-Wilcoxon tests and the Kaplan-Meier survival curve.
RESULTS: The effectiveness of the different therapies was compared in terms of the percentage of local failure and the rate of disease-free survival. The results show that when using the ''sandwich'' radiation therapy local failure is expected to occur in 13.8% of all cases, compared with 17.7%, when only preoperative radiation therapy is used. In terms of five-year disease-free survival, the sandwich therapy seems to be better, but for a higher number of years, namely 7.5, the preoperative radiation therapy yielded better results.
CONCLUSION: In terms of local failure, the effectiveness of the preoperative and the ''sandwich'' radiation therapies for the treatment of mid-rectum and lower rectum carcinoma was nearly identical, while preoperative radiation therapy provided longer disease-free survival. Further trials using multivariation analysis need to be performed to evaluate the two types of radiation treatments, taking into account other parameters, such as grading, age and lymphatic spread. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 4, 347-351, 2001


Beküldve: 2001. május 7.; elfogadva: 2001. július 3.
Elérhetőség: Mayer Á, Capital Oncoradiology Center, Uzsoki Hospital, H-1145 Budapest Uzsoki u. 29.; Tel: (36 1) 251-73-33, Fax: (36 1) 251-40-69; E-mail: uzsokikh@mail.matav.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad