MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 4, 2001

 Közlemény

Elõrehaladott fej-nyaki tumorok radio-kemoterápiája szöveti-szervi védelem mellett. Korai eredmények.

Patyánik M, Mayer Á, Póti Zs

Capital Oncoradiology Center, Uzsoki Hospital, Budapest

A vizsgálat célja: Vizsgáltuk, hogy az Amifostine mennyire képes redukálni az elõrehaladott fej-nyaki
tumorok radio-kemoterápiás kezelése során jelentkezõ akut mucositist és xerostomiát és a késõi szájszárazságot.
Módszer: 1999. februártól 7 betegnél végeztünk radio-kemoterápiás kezelést Amifostine védelemben, vagy anélkül. A betegek 60 Gy (2 Gy/nap, heti 5 frakció) lokoregionális irradiációban részesültek. Az 1-5 és a 21-25. napokon a besugárzást megelõzõen 70 mg/m2 Carboplatin i.v. monoterápiát végeztünk. Az aktív ágon a betegek az 1-5. és a 21-25. napokon 300 mg/m2, a 6-20. és a 26-30. napokon 200 mg/m2 Amifostine terápiában részesültek az irradiáció illetve a kemoterápia elõtt.
Eredmény: A vizsgálat során a terápia felfüggesztését igénylõ hematológiai vagy terápiát igénylõ, Amifostine-ra visszavezethetõ mellékhatást nem észleltünk. Az aktív ágon a mucositis 1-2 héttel késõbb jelentkezett, mint a kontroll ágon, és csak Grade 1-2-es súlyosságú volt, szemben a kontroll ágon jelentkezõ Grade 2-3-as mucositissel. Az akut xerostomiára visszavezethetõ globális szájüregi diszkomfort a lineáris 10-es skála alapján a kontroll ágon kedvezõtlen 4-6-os fokozatú volt, míg az aktív ágon 7-8-as szintet regisztráltunk. Hasonló jelenséget észleltünk a késõi szájszárazságra visszavezethetõ tünetek felmérésekor is. Amifostine adása után a nyugalmi és a stimulált nyálelválasztás mennyisége is kétszerese volt a kontroll ághoz képest.
Következtetés: A kicsi beteganyag ellenére is az a benyomásunk, hogy az Amifostine effektíven csökkenti a radio-kemoterápia hatására jelentkezõ akut mucositis és xerostomia, valamint a késõi xerostomia súlyosságát. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 4, 327-330, 2001

Kulcsszavak: head and neck cancer; chemoradiotherapy; Amifostine; Carboplatine; irradiation

Radio-chemotherapy of locally advanced head and neck cancer, providing tissue and organ protection. PURPOSE: the study of the effect of Amifostine in reducing acute mucositis, xerostomia and late xerostomia emerging in the course of locally advanced head and neck cancer radio-chemotherapy.
METHODS: Starting in 1999 we have conducted radio-chemotherapy treatment on 7 patients with or without Amifostine protection, each receiving 60 Gy (2 Gy a day/5 fractions a week) loco-regional irradiation. From the first to the fifth day and from the twenty-first to the twenty-fifth day prior to irradiation they were given a 70 mg/m2 Carboplatin treatment. In the Amifostine group, on days 1-5 and 21-25 300 mg/m2 and on days 6-20 and 26-30 200 mg/m2 Amifostine therapy was given prior to the radio- and chemotherapy.
RESULTS: In the course of the trial we did not find any haematologic side effects, or side effects directly connected to the Amifostine, which would have required suspension of the therapy. In the active phase, mucositis of Grade 1-2 was detected 1-2 weeks later than in the control group, in contrast to the mucositis of Grade 2-3 in the other arm. Global oral discomfort associated with acute xerostomia was of Grade 4-6 on a linear scale of ten, compared with Grade 7-8 on the active line. We had similar results when testing the symptoms directly connected with late xerostomia. Unstimulated and stimulated saliva production doubled following the Amifostine treatment.
CONCLUSION: Despite the small pool of patients we have the impression that Amifostine can effectively reduce the severity of acute mucositis, xerostomia and late xerostomia. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 4, 327-330, 2001


Beküldve: 2001. március 12.; elfogadva: 2001. május 30.
Elérhetőség: Patyánik M, Capital Oncoradiology Center, Uzsoki Hospital, H-1145 Budapest Uzsoki u. 29.; Tel: (36 1) 251-73-33, Fax: (36 1) 251-40-69; E-mail: uzsokikh@mail.matav.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad