MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Komplex onkoterápia eredményei elõrehaladott stádiumú fej-nyaki laphámrákos betegek Taxol-sugárérzékenyítéssel és anélkül végzett primer sugárkezelését követõen

Remenár É, Lövey J, Koronczay K, Csuka O, Németh Gy

National Institute of Oncology, Budapest

Célkituzés: A Taxol sugárérzékenyítõ hatásának és a sugárkezelést kovetõ mutéti és kemoterápia eredményességének megítélése.
Módszer: Fázis II vizsgálatban résztvett 26 száj-szájgarat laphámrákos beteg és 30 hagyományosan sugárkezelt beteg követése a sugárkezelés után 17-36 (medián 23) hónapig. A vizsgálat végpontjai: a sugárterápiára adott válasz, a progressziómentes túlélés, a kiegészítõ sebészi ill. kemoterápia
eredménye (12 mutét, 6 kemoterápia) és az abszolút túlélés.
Eredmények: A sugárkezelés hatására 73,3%-ban (41/56) teljes vagy parciális remisszió alakult ki, a progressziómentes túlélés medián 10 hónap (0-33 hó), az abszolút túlélés 14 (4-33) hónap, mely nem különbözött a Taxollal érzékenyített, ill.anélkül kezelt betegekben (p=0,6). Szignifikánsan befolyásolta a túlélést a daganat stádiuma (p<0,005) és a sugárterápiára adott válasz (p<0,0005). 18 kiegészítõ kezelésben részesült betegbõl 7 (38,9%) tumormentes (medián túlélés 21 hó), 6 (35%) él tumorral (medián túlélés 20,5 hó), 5 (26,1%) meghalt (medián túlélés 18 hó). A csak sugárkezelt (Taxollal vagy anélkül) betegek kõzül 12 (31,6%) tumormentes (medián túlélés 20 hó), 2 (5,3%) él tumorral, 24 (63,2%) meghalt (medián túlélésük 15 hó).
Következtetés: A túlélést szignifikánsan befolyásolta a daganat stádiuma, a sugárterápiára adott válasz és a primer sugárkezelést követõen alkalmazott mutéti, ill. kemoterápiás kezelés. A Taxol sugárérzékenyítõ hatása ereményeinkkel egyelõre nem bizonyítható, túlélési görbék elemzése alapján azonban várható, hogy a hosszú távú túlélésben mutatkozhat majd elõnyös hatása. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 207-244, 2001

Kulcsszavak: oro-pharyngeal cancer; chemo-radiotherapy; low dose taxol

Combined modality treatment of locally advanced oral and oropharyngeal cancer following primary radiotherapy with and without taxol radiosenzitization.. AIM: To determine the effect of radiosensitization with Taxol and multimodality treatments on the survival of advanced oral and oropharyngeal cancer. Patients, methods: 56 patients with St. III-IV oral or oropharyngeal cancer were treated with external beam radiotherapy; 26 of them were sensitized by low-dose paxlitaxel and 30 were irradiated traditionally. The median follow up was 23 months (17-36). Endpoints of the study were: response to radiotherapy, progression-free and overall survival and the results of surgery and chemotherapy following radiation.
RESULTS: 73.3% (41/56) of treatments resulted in CR or PR with median 10 months (0-33) progression-free and 14 months (4-33) overall survival. There was no significant difference between the radiosensitized and traditional radiotherapy group (p=0.6). The survival was significantly influenced by the stage of tumor and the response to primary radiotherapy. Seven (38.9%) of 16 patients treated also by either surgery or chemotherapy for recurrent or residual disease are free of cancer, 6 (35%) alive with tumor and 5 (26.1%) died with median survivals of 21, 20.5 and 18 months, respectively. Those treated only with radiotherapy with or without sensitization are free of cancer in 31.6%, alive with cancer 5.3%, died 63.2%.
CONCLUSION: There were significant correlation between tumor stage, response to radiotherapy and combined modality treatment, and surival. The radiosensitizing effect of Taxol was not obvious so far, it may be apparent in the future by analyzing the long term survival data. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 207-244, 2001


Beküldve: 2001. április 20.; elfogadva: 2001. május 16.
Elérhetőség: Remenár É, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad