MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Alacsony dózisú Taxol-sugárérzékenyítés helyileg elõrehaladott fej-nyaki daganatokban

Lövey J, Koronczay K, Remenár É, Csuka O, Németh Gy

National Institute of Oncology, Budapest

Bevezetés: A kombinált kemoterápiás és sugárkezelés a helyileg elõrehaladott fej-nyaki daganatok kezelésének effektív és gyakran az egyetlen kivitelezhetõ és a gyógyulás esélyével kecsegetõ kezelési módja. A kombinált kezelési sémák gyakran igen intenzívek, ezért elvégzésük nehézségekbe ütközhet a fej-nyaki daganatos betegek között, mert általános állapotuk a nikotin-és alkoholabúzus miatt gyakran igen gyenge. Alternatív lehetõség a kemoterápiás szerek alacsony dózisú adása, sugárérzékenyítõként való alkalmazása lehet. A tanulmányban a szerzõk az alacsony dózisú Taxol (paclitaxel) sugárérzékenyítõ hatását vizsgálták helyileg elõrehaladott fej-nyaki daganatos betegeknél.
Betegek és módszerek: 1998-ban és 1999-ben 26, a szájüregben és a mesopharnyx területén elhelyezkedõ laphámrákban szenvedõ betegnél 66-70 Gy dózisú külsõ sugárkezelést végeztünk konvencionális frakcionálással. A sugárkezelés mellett párhuzamosan megfelelõ premedikációt követõen heti három alkalommal 2 mg/m2 dózisú Taxolt adtunk a sugárkezelés elõtt 1 órával. A klinikai választ a WHO kritériumok szerint, a mellékhatásokat a Nemzeti Onkológiai Intézet Közös Mellékhatás Skálája (NCI-CTC) alapján értékeltük, valamint a progresszió-mentes és az összes túlélést vizsgáltuk.
Eredmények: Minden betegnél sikerült a kezelési tervet kivitelezni. A sugárkezelés medián dózisa 66 Gy, a Taxol medián összdózisa 40 mg/m2 volt. 8 héttel a kezelés befejezése után a komplett remisszió aránya 30,8%, a részleges remisszió aránya 34,6%, a változatlan betegség aránya 11,5% és a progresszív betegség aránya 23,1% volt. A medián követési idõ 25 hónap (9-36). 24 hónapnál 12 beteg (46,1%) él,
9 teljes remisszióban. A becsült medián össz-túlélés 22 hónap (CI 14,2-34,6), a becsült medián progressziómentes túlélés 12 hónap (CI 5,2-18,8). Négy esetben figyeltünk meg grade 4,13 esetben grade 3 és számos esetben grade 1-2 súlyosságú mellékhatást. A vizsgálat során nem észleltünk a kezeléssel összefüggésbe hozható halálesetet.
Megbeszélés: A szerzõk által alkalmazott kezelési séma valamivel rosszabb válaszarányt eredményezett, mint az irodalomban közölt agresszív kombinált kezelési módszerek, bár a kétéves becsült túlélés összevethetõ a hasonló betegcsoporton végzett vizsgálatok eredményével. A szerzõk által alkalmazott kezelési módszer elõnye, hogy a betegek jól tolerálják, könnyu kivitelezni, költség-hatékonyság-aránya megfelelõ és nem rontja a betegek általános állapotát, tehát szükség esetén kiegészítõ kezelés -mutét, kemoterápia -azonnal végezhetõ. A biztató eredmények alapján a szerzõk a kezelési séma hatékonyságát összehasonlító tanulmány keretében is meg kívánják vizsgálni. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 201-206, 2001

Kulcsszavak: head and neck cancer; chemo-radiotherapy; taxol; irradiation; response rate

Low-dose Taxol radiosensitization in locally advanced head and neck cancers.. INTRODUCTION: Combined modality treatment with chemotherapy and radiotherapy in locally advanced head and neck cancers is an effective and often the only treatment with a chance of cure. An alternative is to use chemotherapeutic agents at low doses as radiosensitizers. In this study we examined the radiosensitizing effect of low dose Taxol in locally advanced head and neck cancer. Patients and methods: 26 patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the oral cavity and the oropharynx were treated with external beam radiotherapy up to doses of 66-70 Gy and received concomitantly 2 mg/m2 Taxol intravenously three times a week. Response rates according to WHO criteria, side effects according to the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, overall and progression-free survival were evaluated.
RESULTS: All patients completed the therapy. Median radiation dose was 66 Gy, Taxol dose 40 mg/m2 and treatment duration 54 days. 8 weeks after completion of therapy complete response was 30.8%, partial response 34.6%, stable disease 11.5% and progressive disease 23.1%. The median follow-up time was 25 months (9-36). At the cloes- out date 12 (46,1%) of the patients were alive, 9 without evidence of disease. The estimated median overall survival was 22 months (CI 14.2-34.6), the median progression-free survival 12 months (CI 5.2-18.8). We observed four grade 4, fourteen grade 3 and numerous grade 1-2 side effects. There was no treatment related death.
DISCUSSION: Our regimen resulted in a worse response rate than the aggressive chemoradiation protocols treating the same disease. However, the two-year survival was comparable with the results of other studies. The advantages of our schedule are that it is well tolerated, easy to perform on an outpatient basis, resource effective and does not deteriorate the general condition of the patients, therefore successive therapy can be carried out immediately if necessary. We intend to evaluate the effectivity of this treatment in a study comparing radiotherapy with Taxol sensitization versus radiotherapy alone. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 201-206, 2001


Beküldve: 2001. március 27.; elfogadva: 2001. május 13.
Elérhetőség: Lövey J, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad