MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Neoadjuváns kemoterápia fej-nyaki laphámrákban

Koltai P, Remenár É, Boér A, Fülöp M, Koltai L, Oberna F, Udvaros I, Pólus K, Kásler M

National Institute of Oncology, Budapest

Cél: A neoadjuváns kemoterápia szerepe nõ az elõrehaladott fej-nyaki laphámrák terápiájában. Írásunkban ezzel a kezelési móddal elért eredményeinket összegezzük.
Módszerek: 35, korábban más daganatellenes kezelésben nem részesült, döntõ többségében irreszekábilis fej-nyaki laphámrákos betegnél 2 ciklus cisplatin-5FU kemoterápia után mértük a tumorválaszt. Csak regresszió esetén adtunk 2 további ciklus kemoterápiát, ezután a daganat aktuális státusza szerinti sebészi és/vagy sugárkezelés következett. A kezelés után rendszeres kontrollvizsgálaton értékeltük a beteg státuszát.
Eredmények: 24 esetben (68,5%) észleltük a daganat regresszióját, ebbõl négy esetben teljes remisszió volt megfigyelhetõ. Három esetben vált lehetségessé ablasztikus mutét elvégzése. A lezajlott kezelések után jelenleg 10 beteg tumormentes, a daganat következtében meghalt 8 beteg, sorsa ismeretlen 3 betegnek, progresszió miatt jelenleg tüneti kezelésben részesül 3 beteg, a sugárkezelés folyamatban van 4 esetben, a fennmaradó 7 regressziót mutató esetben további aktív onkoterápia tervezett.
Következtetések: Bár eddigi eredményeinkbõl a viszonylag kis esetszám iatt messzemenõ következtetéseket levonni nem lehet, tapasztalataink egyeznek az elvégzett tanulmányok következtetéseivel: az elõrehaladott fej-nyaki laphámrákok neoadjuváns kemoterápiája után a daganat parciális regressziója sok esetben lehetõvé teszi sikeres mutéti vagy sugárkezelés végzését. Az elõrehaladott fej-nyaki laphámrákok neoadjuváns kemoterápiája a betegek átlagos túlélési idejét nem növeli, mégis nélkülözhetetlen, elsõsorban a szervmegtartó kezelési módok által elért jobb életminõség miatt. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 197-199, 2001

Kulcsszavak: head and neck cancer; neoadjuvant chemotherapy; Cisplatin; 5-FU; quality of life

Neoadjuvant chemotherapy in head and neck cancer. BACKGROUND: Neoadjuvant chemotherapy has an increasing role in multimodality treatment of advanced head and neck cancer. In this paper we summarize our first results with this treatment.
METHOD: Thirty-five, previously untreated, mostly inoperable head and neck cancer patients were given two cycles of Cisplatin and 5FU chemotherapy. We continued the therapy only in case of regression until four cycles, then the patients received surgical and/or radiotherapy according to their status. After the treatment patients’ status was regularly evaluated.
RESULTS: We detected 4 complete and 20 partial responses after the chemotherapy. Three patients became eligible for a radical operation. At this moment 10 patients are free of tumor, 8 patients died in consequence of the tumor, we have no data in 3 cases, 3 patients are given palliative therapy because of progression, 4 patients are receiving radiotherapy and 7 patients with partial response are candidates for further active oncotherapy.
CONCLUSIONS: Although the number of the patients we treated is too small for a statistical analysis, our results are similar to the conclusion of the large randomized studies: after neoadjuvant chemotherapy of advanced head and neck cancer partial response can improve the result of surgical or radiological treatment. Neoadjuvant chemotherapy does not improve survival in advanced head and neck cancer, but it is of great importance because of better quality of life of patients, especially those who had organ preserving therapy. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 197-199, 2001


Beküldve: 2001. április 22.; elfogadva: 2001. május 10.
Elérhetőség: Koltai P, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad