MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Maxillatumorok konformális sugárkezelése

Lengyel E, Forgács Gy, Petrányi Á, Baricza K, Somogyi A, Németh Gy

National Institute of Oncology, Budapest

A tanulmány célja maxillatumorok esetén a hagyományos besugárzástervezés és egy új kezelési módszer, a 3D besugárzástervezés folyamatának és jelentõségének bemutatása, valamint a két módszer összehasonlítása.
Módszer: Hagyományos, kétdimenziós és háromdimenziós besugárzási terveket készítettünk. A háromdi-
menziós besugárzástervezéshez ADAC tervezõrendszert használtunk. A céltérfogat pontos meghatározásához CT-és MRI-felvételeket készítettünk, majd minden CT-felvételen berajzoltuk a céltérfogatot és a kritikus szerveket. Az irreguláris mezõk kialakítását a tervezõprogram háromdimenziós grafikai rekonstrukciója segítségével végeztük.
Eredmények: A hagyományos tervvel összehasonlítva, a háromdimenziós terveken a céltérfogaton belül homogénebb dóziseloszlást kaptunk és a kritikus szervek sugárterhelése a tolarenciadózisuk alatt maradt.
Következtetés: A maxillatumorok magas dózissal való besugárzását nehezíti a kritikus szervek közelsége. Konformális besugárzástervezéssel elérhetõ, hogy a besugárzott térfogat alakja és mérete jól közelítsen a céltérfogat alakjához és méretéhez, ezáltal a kritikus szervek és a környezõ ép szövetek sugárterhelése csökkenthetõ. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 187-191, 2001

Kulcsszavak: maxilla cancer; 3D planning; radiotherapy

Conformal radiotherapy of maxilla tumors.. PURPOSE: To demonstrate a conventional and a new therapeutic method of 3D treatment planning in maxilla tumors, the process of 3D treatment planning and its significance and to compare these two methods.
METHOD: We performed 2D and 3D treatment plans. The ADAC planning system was used in the 3D treatment planning. CT and MRI scans were taken on the target volume and on each scan we demarcated the target volume and the critical organs. The irregular fields were obtained by 3D graphic reconstruction provided by the treatment planning programme.
RESULTS: Compared to the conventional treatment planning more favourable dose distribution was obtained within the target volume and the radiation burden of the critical organs was kept under their tolerance doses.
CONCLUSION: In conformal 3D treatment planning the shape and size of the irradiated volume are in good conformity with those of the target volume. In this way the radiation burden of the critical organs and adjacent intact tissues can be reduced. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 187-191, 2001


Beküldve: 2001. január 30.; elfogadva: 2001. március 12.
Elérhetőség: Lengyel E, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad