MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Alkari és fibula értengelyû szabadlebenyek alkalmazásával végzett tapasztalataink a fej-nyaki régióban

Fülöp M, Remenár É, Oberna F, Boér A, Iványi E, Pólus K, Kásler M

National Institute of Oncology, Budapest

Magyarországon a szájüregi daganatok száma az utóbbi 15 évben a többszörösére emelkedett, az elõrejelzések is további növekedést jósolnak. A bonyolult anatómiai viszonyok, összetett és sokrétu funkciók elengedhetetlenné teszik a radikális mutét után kialakult defektusok rekonstrukcióját. Fontos szempont a funkció mellett a megfelelõ esztétikai eredmény biztosítása is a betegek normális életvitelének biztosítása érdekében. Ezeknek a feltételeknek az esetek nagy részében a szabadlebenyes pótlás felel meg leginkább. Az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak, Állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztályán 1993 decembere és 2001 márciusa között 85 esetben alkalmaztunk szabadlebenyt a rekonstrukcióhoz. 64 alkalommal fasciocutan kínai, 14 esetben pedig osteo-septocutan fibulalebennyel végeztük a rekonstrukciót. Az esetek 87%-ában a beültetett lebenyek szövõdménymentesen beépültek, az egyéb sebészi szövõdmények száma nem volt több a hagyományos eljárással operált betegekhez képest. A mutéti idõt átlagosan 2,5 órával sikerült csökkenteni, ami a betegek megterhelése szempontjából lényeges tényezõ. Az életminõséget vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 13%-ban rossz, 14 %-ban gyakorlatilag zavartalan a betegek életvitele, 73%-ban pedig csak minimális, kevéssé zavaró körülményekrõl számoltak be. Érdekes adat, hogy a nyirokcsomó-pozitív és -negatív esetek kétéves túlélése között nincs szignifikáns különbség. Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy többségében megfelelõ funkcionális eredményt, jó életminõséget sikerült biztosítani betegeinknek, a túlélést viszont nem sikerült lényegesen növelni. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 177-180, 2001

Kulcsszavak: head and neck cancer; reconstruction surgery; free flap transfer

Radial forearm and fibula free flap reconstruction after radical resection of head and neck malignancies.. The incidence of head and neck cancer has been rapidly increasing in Hungary during the last decade. Most of these tumors are discovered in advanced stage, consequently, surgical removal of the tumor results in large complex defects in the soft tisses and bone elements of the face and neck. For optimal anatomical and functional reconstruction we perform free flap transfer in increasing number of cases. Between December 1993 and March 2001 in the Head and Neck Surgery Department of the National Institute of Oncology the defects after resection of head and neck tumors were reconstructed with free flaps in 85 cases. Radial forearm flap in 64 cases, fibula osteoseptocutaneous flap in 14 cases were used. In 87% of the patients the postoperative period was uneventful, the surgical complications were not more numerous than following traditional reconstructions. The average duration of operations became shorter by 2.5 hours during the last two years than before. In most of the cases we achieved good functional and esthetic results. The quality of life of the patients was excellent in 14%, almost normal in 73% and bad with serious problems of social life in 13%. It is surprising that there was no significant difference between the survival of neck node positive and negative patients. In our practice the replacement of large defects in the head and neck region with free flaps is a reliable and useful method for reconstruction. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 177-180, 2001


Beküldve: 2001. március 6.; elfogadva: 2001. május 4.
Elérhetőség: Fülöp M, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad