MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Pozitronemissziós tomográfia a fej-nyaki tumorok diagnosztikájában

Udvaros I, Szakáll Sz, Oberna F, Pólus K, Ésik O, Trón L, Kásler M

National Institute of Oncology, Budapest

Cél: A PET egyre szélesebb körben terjed a korszeru onkológiai diagnosztikában, elsõsorban ismeretlen kiindulású primer tumor lokalizálása, valamint staging vizsgálatok kapcsán. Jelen áttekintésünkben fej-nyaki tumorok PET-vizsgálatainak eredményeit értékeltük.
Módszerek: Fej-nyaki tumoros betegeinknél (n=22)18 F-dezoxi-glükóz (FDG), valamint egyes betegeknél (általában kiegészítõ jelleggel végzett) 11C-metionin PET-vizsgálatok eredményeinek retrospektív áttekintését végeztük. A betegek egy részénél (n=9) primer tumor keresése történt, többségüknél (n=13) recidíva kimutatása, illetve restaging felállítása volt a vizsgálat indoka.
Eredmények: Primer tumor keresése során a PET az esetek 22%-ában bizonyult eredményesnek, ugyanakkor elõfordult bizonytalanság és álpozitivitás is. A leletek értékelését a nyál fokozott radiofarmakon-tartalma a nyálmirigyek és száj-garat régió vonatkozásában - elsõsorban metionin vizsgálatok esetén - megnehezítette. Problémát jelent az izomaktivitás és a gyulladás jelenléte is. Restaging vizsgálatok során a korábban kezelést kapott területeken a PET megbízhatóan (85%) különítet-
te el a tumor megjelenését a kezelés (elsõsorban a besugárzás) utóhatásaitól. A vizsgálatok során korábban nem detektált távoli áttétek is több ízben ábrázolódtak.
Következtetések: A PET-vizsgálat eredményesnek bizonyulhat az occult primer tumorok kimutatásában. A PET különösen alkalmasnak bizonyult kezelést, elsõsorban irradiációt követõen restaging felállítására. Ugyanazon vizsgálat az esetleges távoli áttétek felderítésére is alkalmas. Kétféle radiofarmakonnal végzett parallel vizsgálatok nem javítják az eredményeket. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 169-172, 2001

Kulcsszavak: positron emission tomography; head and neck cancer; staging

PET scanning in head and neck cancer. INTRODUCTION: FDG (fluorine-labeled deoxy-glucose) and 11C-methionine positron emission tomography was evaluated in the diagnostics of head and neck cancer. PET scans were applied for identifying/staging relapse after oncotherapy or searching unknown primary tumor with metastatic lymph nodes of the neck.
METHODS: Retrospective analysis of 22 patients examined by 17 18FDG and 15 11C-methionine PET scan. In 9 cases indication was unknown primary tumor with positive neck, in 13 cases previously treated head and neck cancer patients were examined for recurrence/restaging.
RESULTS: In searching for unknown primary tumor not detectable with conventional methods, PET was effective in 22%, however, false positivity and uncertain results were found as well. In restaging PET proved to be very effective (85%) to discover recurrences and to differentiate them from post-treatment (mainly irradiation) effects. In two cases silent distant metastase were detected.
CONCLUSION: PET can provide valuable information about unknown primary tumors, recurrences after oncotherapy and distant metastases as well. Simultaneous use of FDG/methionine scans does not improve the results. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 169-172, 2001


Beküldve: 2001. február 22.; elfogadva: 2001. április 16.
Elérhetőség: Udvaros I, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad