MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Genetikai marker-vizsgálatok fej-nyaki daganatokban

Csuka O, Olasz J, Juhász A, Hargitai Á, Remenár É, Kásler M

National Institute of Oncology, Budapest

A szájüregi daganatok prognózisa magába foglalja a reziduális tumorsejtek azonosítását, recidívák, távoli metasztázisok, másodlagos primer tumorok megjelenésének predikcióját és a terápiás érzékenység megbecsülését. A szájüregi daganatsejtek biomarkerei közé tartoznak a p53-, p16-mutációk, és a Ciklin D-, E2F4- amplifikáció. A másodlagos primer tumorok kialakulásának veszélyét az épnek látszó nyálkahártya p53 statusának meghatározásával lehet megítélni. Feltételezik ugyanis, hogy a környezeti ártalmaknak kitett száj- és garatüreg premalignus állapotba kerül (field cancerization), amely multiplex tumorok kialakulását segítheti elõ. Vizsgálatainkban 152 fej-nyaki daganatban és a tumorokhoz tartozó sebészeti ép szélben, ép nyálkahártyában Western blot analízissel, illetve PCR-SSCP módszerrel határoztuk meg a p53, hMLH1, Ciklin D, p16 génkárosodásokat. A daganatok PCR-SSCP analízisével az esetek 37,5%-ában mutatható ki p53-mutáció. A tumortól távol esõ ép nyálkahártya p53 statusa alapján a ''field cancerization''
az esetek 11%-ában igazolható, amely multiplex, multifokális tumorok kialakulásának veszélyét jelzi. A hMLH1-, hMSH2-mutációk jelenlétét a vizsgált esetek 17, illetve 8,6%-ában igazoltuk. Az E2F4-mutációk 21,4%-os gyakorisággal fordultak elõ. Eredményeink arra utalnak, hogy az E2F4-gén overexpresszióját, sejtproliferációt stimuláló hatását a p16 gén inaktiválása idézi elõ. Az E2F4-mutációk kialakulásában az MMR (mismatch repair) gén mutációi játszhatnak szerepet. Vizsgálataink szerint a szájüregi daganatok melletti sebészi ép szél és ép nyálkahártya genetikai jellemzése elõsegíti mind a reziduális tumorsejtek azonosítását, mind a másodlagos tumorok kialakulásának predikcióját és ezáltal növeli a fej-nyaki daganatos betegek gyógyulási esélyét. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 161-167, 2001

Kulcsszavak: head and neck cancer; p53; p16; cyclin D; E2F4; hMHL1; hMSH2

Genetic marker analysis in head and neck cancer.. Prognostication of head and neck cancer (HNCC) involves molecular identification of residual tumor cells, prediction of recurrence, distant metastases or secondary tumors and prediction of the sensitvity to therapy. Biomarkers of HNCC are mutations of p53, p16 and amplification of Cyclin D and E2F4. One hundred and fifty-two HNCC cases have been evaluated for p53, hMLH1, Cyclin D and p16 gene alterations using PCR-SSCP and Western blot analysis. P53 mutations of HNCC have been found in 37.5% of cases. However, 11% of the cases showed p53 mutations in the normal peritumoral mucosa suggesting ''field cancerization” process. Mismatch-repair gene mutations (MMR: hMHL1 and hMSH2) occurred with 17 and 8.6% frequency, respectively, while E2F4 mutations were even more frequent (21.4%) in HNCC. Our data suggest that E2F4 overexpression can be caused by the inactivation of the p16 gene in HNCC, while its mutations are most probably associated to the mutations of the MMR genes. These molecular informations can help to predict the biological potential of HNCC as well as the probability of the development of secondary HNCCs. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 161-167, 2001


Beküldve: 2001. május 1.; elfogadva: 2001. május 24.
Elérhetőség: Csuka O, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad