MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Expozíció vagy rákhajlam? Fej-nyaki laphámrákos betegek citogenetikai szûrése

Székely G, Remenár É, Kásler M, Gundy S

National Institute of Oncology, Budapest

A hazai prevenció egyik legfontosabb igénye a rákkockázat különbözõ biomarkereinek kutatása. Közleményünkben a konvencionális kromoszómaanalízis mellett a bleomycin-teszt alkalmazhatóságát vizsgáltuk a fej-nyaki laphámrákos betegek (FNyLR) egyéni mutagénérzékenységének és rákhajlamának
monitorozására. Az eljárás a perifériás vér lymphocyták in vitro bleomycinkezelése következtében kialakuló kromatidtörések egy sejtre esõ átlaga alapján (break/cell =b/c) tükrözi a genetikai fogékonyság
mértékét. 156 FNyLR beteggel szemben nemcsak 295 egészséges kontrollt (146 nem dohányzó és 149 dohányzó) illesztettünk, hanem a rákos betegekkel azonos életvitelu 51 erõsen dohányzó és alkoholizáló,
nem daganatos májbeteget is (ALK). Az aberrációt hordozó sejtek aránya a FNyLR-ban (2,85%), az ALK-
ban (2,82%) és az egészséges dohányzókban (2,81%) egyaránt magasabb volt (p<0,03), mint a nem dohányzó kontrollokban (2,25%). A hagyományos aberrációelemzés eredményei tehát fõleg a dohányzásból eredõ mutagénexpozíciót jelzik. A bleomycin-teszttel mért csoportszintu mutagénérzékenység mind a FNyLR (1,13 b/c), mind az ALK betegek csoportjában (1,29 b/c) szignifikánsan különbözött a dohányzó (1,04 b/c) és a nem dohányzó kontrolltól (0,98 b/c). A bleomycin-teszt ezek alapján nemcsak a rákbetegségnek, hanem az azonos etiológiájú alkoholos májbetegségnek is biomarkere. A b/c értékeknek a kontrollal való nagyfokú átfedése miatt viszont a módszer egyéni rákkockázat becslésére nem alkalmas. A magyar kontroll személyek 42-49%-a mutagénérzékeny - Hsu szerint rákfogékony - szemben az amerikai és nyugat-európai 20-23%-kal. Ennek alapján a bleomycin-teszt hazai körülmények között nem egyértelmu biomarker a rákhajlam becslésére, és a konvencionális kromoszómaanalízis eredményeivel kombinálva is csak óvatosan alkalmazható. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 152-157, 2001

Kulcsszavak: head and neck cancer; bleoycin test; chromatid breaks; lymphocyte

Exposure or cancer predisposition? Cytogenetic examination of head and neck squamous cancer patients.. Search of different biomarkers is one of the most important demands of the national cancer prevention programme. We examined the usefulness of bleomycin sensitivity assay, whether it serves as a biomarker of individual sensitivity and risk for head and neck cancer under our environmental conditions. The test is based on the measurement of the means of chromatid breaks induced by bleomycin in vitro in a single lymphocyte (break/cell=b/c). 156 head and neck cancer patients were matched not only with 295 healthy controls (146 non-smokers and 149 smokers), but also with 51 strong alcoholic and smoking patients with liver disease whose lifestyle did not differ from that of the cancer patients. The aberrant cell frequency of cancer patients (2.85%), alcoholics (2.82%) and healthy smokers (2.81%) was similar and higher (p<0.03) than the values of non-smoker controls (2.25%). Thus, the results of conventional chromosome analysis indicate the effect of exposure to mutagens, derived mainly from smoking. Mutagen sensitivity measured by the bleomycin assay was significantly higher in both the cancer- (1.13 b/c) and the alcoholic patients (1.29 b/c) compared with smoker (1.04 b/c) and non-smoker controls (0.98 b/c). The bleomycin sensitivity assay, therefore, seems to be the biomarker not only for the cancer, but also for a disease of the same aetiology such as alcohol-related liver disease. However, the method is not suitable for the assessment of individual cancer risk due to overlapping of b/c values with those of controls. The proportion of mutagen sensitive persons in the group of Hungarian controls is 42-49%, which is two-fold of those in the US and Western Europe. When we estimate the cancer risk, the results of bleomycin sensitivity assay are equivocal under our experimental conditions, and they must be applied cautiously even in combination with the results of chromosome analysis. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 152-157, 2001


Beküldve: 2001. február 26.; elfogadva: 2001. március 8.
Elérhetőség: Székely G, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad