MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Áttekintés

Stomato-onkológiai szûrõvizsgálatok: a korai diagnosis lehetõségei

Bánóczy J1, Bakó A1, Dombi Cs1, Ember I1, Kósa Zs2, Sándor J2, Szabó Gy2

1Department of Oral Biology and Oral Surgery, Semmelweis University, Budapest
2Department of Regional Public Health Services, Szabolcs-Szatmár-Bereg Region, Nyiregyháza

Az ajak-szájüregi carcinomák mortalitásának hazánkban az utóbbi évtizedekben tapasztalt drámai emelkedése a primer és szekunder prevenció fontos szerepére utal. Utóbbi körébe tartoznak a stomato-onkológiai szurõvizsgálatok, melyek a korai diagnózis és kezelésbevétel hatékony eszközét képezhetik. A közlemény célja, hogy áttekintse a Magyarországon történt stomato-onkológiai szurõvizsgálatok módszereit, eredményeit és hatékonyságát. 1962 és 2000 között kilenc szurõvizsgálatról van tudomásunk: egy teljes populációs mintán, egy ipari üzem munkásain, négy tüdõ-ernyõfényképszurõ vizsgálathoz kapcsolódóan (egyik mobil szurõállomás segítségével), egy önként jelentkezõkön, egy veszélyeztetett populáción (hajléktalanokon), egy a háziorvosi alapellátásban történt. Ezek közül az utóbbi öt évben összesen 17 325 egyén stomato-onkológiai vizsgálata során 0,12%-ban találtak carcinomát és 2,63%-ban szájüregi praecancerosist. Az alapellátás fogorvosát a náluk megjelenõ betegek stomato-nkológiai szurõvizsgálatára ugyan törvényereju rendelet kötelezi, viszont a populáció mintegy 50-90%-a nem keresi fel rendszeresen fogorvosát. Ezen - a leginkább rizikócsoportba tartozó - egyének rendszeres szurõvizsgálata az eddig alkalmazott csoportos módszerek, és a háziorvosi alapellátás bevonásával feltétlenül ajánlott. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 143-148, 2001

Kulcsszavak: oral cancer screening; precancerosis; stomato-oncology

Stomato-oncological screening examinations: possibilities for early diagnosis.. The dramatic increase in the mortality of lip- and oral cancers in Hungary in the last decades points to the importance of primary and secondary prevention. Stomato-oncological screening examinations belong to the latter category, and might represent useful tools in the early diagnosis and treatment of oral carcinomas and precancerous lesions. The aim of the paper is to review the methods, results and effectivity of stomato-oncological screening examinations in Hungary. Between 1962 and 2000 nine screening examinations were performed: one on a population sample, one in an industrial setting, four connected to X-ray lung-screening examinations (one with the help of a mobile unit), one on voluntary persons, one on high risk people (homeless), one in general medical practice. Among these, in the last five years, in the course of the stomato-oncological examination of 17325 individuals, oral carcinoma has been found in 0.12%, and oral precanceroses in 2.63%. Although the general dentist is obliged by law to perform a stomato-oncological examination on the patients appearing in the practice, unfortunately, about 50-to-90% of the population does not visit a dentist regularly. The regular examination of these - high risk - groups by the help of the above methods, including the help of general medical practitioners is highly recommended. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 143-148, 2001


Beküldve: 2001. május 2.; elfogadva: 2001. május 16.
Elérhetőség: Bánóczy J, Department of Oral Biology and Oral Surgery, Semmelweis University, H-1089 Budapest Nagyvárad tér 4.; Tel: (36 1) 210-4415, Fax: (36 1) 210-4421

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad