MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 2, 2001

 Közlemény

Az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganatos betegsége miatti halálozás valamint a morbiditás területi különbségei Magyarországon

Páldy A, Nádor G, Vincze I, Zsámbokiné Bakacs M, Rajcsányi Á, Pintér A

Institute of Environmental Health, Fodor J. National Center of Public Health, Budapest

A lakosság egészségi állapotának megítélésében egyik legmegbízhatóbb paraméter a halandóság. A téranalitikai és statisztikai módszerek fejlõdése révén lehetõvé vált a kis területekre vonatkozó morbiditási és mortalitási adatok értékelése, térképi ábrázolása, ami megkönnyíti egy terület egészségi állapotának fel-
mérését, az okok vizsgálatát illetve az intervenciós programok tervezését. A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP 1996) keretében kialakított környezet-egészségügyi információs rendszer segítségével elemeztük 1986-1997-re vonatkozóan az ajak, szájüreg és garat (BNO-X.: C00-C14) rosszindulatú daganatos betegsége miatti halálozás, valamint az 1997-1999-es évekre vonatkozóan a morbiditás területi megoszlását a standardizált halálozási, illetve megbetegedési hányadosok (SHH, SMH) alapján. Meghatároztuk a halálozás és morbiditás szempontjából kedvezõtlen területeket, azon belül a statisztikailag szignifikáns régiókat. Korcsoportos és nemi bontás szerint klaszteranalízissel is elvégeztük a területi halmozódások elemzését. A magyarországi helyzet megfelelõ értékelése feltétlenül szükségessé teszi a nemzetközi összehasonlítást is. Eredményeink szerint a nemzetközi összevetés alapján mindkét nemben elsõ helyen álló halálozás és morbiditás jellegzetes területi eloszlást mutat. Halálozási és morbiditási többlet figyelhetõ meg az ország középsõ területén és az Északi-Középhegységben illetve a klasszikus bortermelõ vidékeken. Az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganata miatti halálozás területi halmozódása nagymértékben hasonló elhelyezkedésu, mint az alkoholos májbetegség (BNO-X.:K70) miatti halálozás. A betegség primer prevenciójában fontos az alkoholfogyasztás és dohányzás csökkentése, a szekunder prevencióban pedig a háziorvosok és fogorvosok szurõ tevékenysége. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 2, 106-114, 2001

Kulcsszavak: epidemiology; regional distribution; head and neck cancer; morbidity; statistics

Spatial differences in mortality and morbidity from cancer of the lip, oral cavity and pharynx in Hungary. In evaluating the health state of the population one of the most reliable parameter is mortality. The development of statistical and spatial analytical methods gave a tool for evaluating mortality and morbidity in small areas. GIS mapping helps in the assessment of health state of small areas, to investigate causal relationship and create plans of intervention. Within the frames of the National Environmental Health Action Programme (NEHAP, 1996) a spatial statistical information system was elaborated. By the help of this system, mortality from cancer of the lip, oral cavity and pharynx (ICD-X.: C00-C14) was analysed for 1986-1997 and morbidity for 1997-1999 by computing standardised mortality and morbidity ratio. Regions with unfavourable mortality and morbidity were defined, statistical significance was tested. After age and gender stratification, a cluster analysis was also carried out. An international comparison of mortality was done as well. According to our data, mortality - most frequent in both sexes according to the international comparison - as well as morbidity showed a typical spatial distribution. An excess in mortality and morbidity is observable in the central part of the country, as well as in the Northern part and in traditional wine producing areas. The spatial accumulation of mortality is very similar to that of mortality from chronic liver diseases (ICD-X.: K70). In the primary prevention of oral cancer smoking cessation and the decrease of alcohol consumption is of great importance. Screening activity of GPs and dental doctors is of major importance in secondary prevention. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 2, 106-114, 2001


Beküldve: 2001. február 27.; elfogadva: 2001. április 20.
Elérhetőség: Páldy A, Institute of Environmental Health, Fodor J. National Center of Public Health, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad