MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 1, 2001

 Közlemény

Metasztázis-asszociált fehérjék (CD44v6 és NM23-H1) expressziója gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában

Tímár J1, Sebestyén A2, Magyarosy E1

1National Institute of Oncology, Budapest
21st Institute of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest

Két metasztázis-társult fehérje (CD44v6 és NM23-H1) jelen van normális limfoid sejtekben is: a CD44v6 aktivációs marker, míg az NM23-H1 állandóan expresszálódik. Különbözõ hematológiai daganatokban a CD44v6 megjelenése a rossz prognózis markere, azonban szerepét gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában még nem vizsgálták. Az NM23-H1 fehérjét differenciáció-gátló szerepunek tartják hematológiai daganatokban, és mint ilyen szintén a rossz prognózis markere lehet. Jelen tanulmányunkban 16 akut limfoblasztos leukémiás (ALL) beteg csontvelõjében vizsgáltuk a két
metasztázis-asszociált fehérje expresszióját fluoreszcens immunhisztokémiai módszerrel. Az irodalomban elsõként mutattuk ki a CD44v6 protein epitópjainak megjelenését a gyermekkori ALL esetek
egy részében (6/16), elsõsorban a közepes-magas rizikójú betegségcsoportban. Az NM23-H1 protein
expressziója az ALL-es esetek mintegy felében megtartott volt, s ez nem függött össze a rizikócsoportba való tartozással. A gyermekkori ALL-es eseteink jelentõs részében (10/16) csak az egyik metasztázis-asszociált fehérje volt jelen a tumorsejtekben,amely jelenség nagyfokú hasonlóságot mutat más szolid daganatban tapasztaltakhoz. Vizsgálataink alapján felmerül, hogy a CD44v6 fehérje ALL-ben való megjelenése a rossz prognózis markere, azonban ezt a kérdést nagyobb klinikai mintán végzett vizsgálatoknak kell tisztáznia. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 1, 75-79, 2001

Kulcsszavak: pediatric ALL; CD44v6; NM23-H1; progression; immuncytochemistry

Expression of metastasis associated proteins, CD44v6 and NM23-H1, in pediatric acute lymphoblastic leukemia. Two metastasis associated proteins, CD44v6 and NM23-H1, are expressed by normal lymphoid cells, the former serving as activation marker and the later as a constitutive protein. CD44v6 is considered as a marker of poor prognosis of various hematological cancers but its expression was not demonstrated in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). On the other hand, NM23-H1 is considered as a differentiation inhibitory factor in various hematological cancers and as a marker of poor prognosis. Therefore we have analyzed the expression of CD44v6 and NM23-H1 in bone marrow of sixteen pediatric ALL patients using immunocytochemistry. For the first time, we have demonstrated the expression of CD44v6 protein epitopes on leukemic cells in a proportion of ALL cases (6/16), primarily in the medium/high risk group (except one case), suggesting a possible association to an unfavorable outcome. On the other hand, NM23-H1 protein expression was maintained in leukemic cells in 50% of both low and medium/high risk ALL cases. The majority of the pediatric ALL cases expressed only one of the metastasis associated proteins (10/16). This feature is highly similar to the observations made in several adult solid cancers. The potential of CD44v6 expression in leukemic cells as prognosticator in pediatric ALL has to be evaluated in a larger clinical trial. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 1, 75-79, 2001


Beküldve: 2001. február 1.; elfogadva: 2001. február 18.
Elérhetőség: Tímár J, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad