MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 1, 2001

 Áttekintés

Syndecan-expresszió és a lymphoid rendszer

Sebestyén A, Kopper L

1st Institute of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest

A syndecanok - sejtfelszíni transzmembrán heparánszulfát proteoglikánok - extracelluláris elemek, citokinek, növekedési faktorok receptoraiként / koreceptoraiként fontos szerepet játszanak a sejt-sejt és sejt-mátrix kapcsolatokban. A syndecanok különbözõ funkcióinak egy része kevésbé specifikus, az extracelluláris doménhez kötött heparánszulfát láncoknak, míg más része specifikusabb, a transzmembrán és citoplazmatikus doménnek tulajdonítható. A hemopoetikus rendszerben a syndecan-1 csak bizonyos B-sejt fejlõdési stádiumokban fejezõdik ki (csontvelõi pre-B-sejteken és a plazmasejteken). Lymphoproliferativ kórképekben myeloma/plasmocytoma sejteken, más lymphoplasmocytás non-Hodgkin lymphoma sejtekben, valamint primer effúzionális lymphomákban a normális plazmasejteknek megfelelõ syndecan-1-pozitivitás mutatható ki. Emellett syndecan-1-pozitivitással rendelkezhetnek még a B-CLL sejtek, míg más pre-és posztfollikuláris eredetu lymphomák elvesztik syndecan-1-expressziójukat. Ezek
alapján az eredmények alapján feltételezhetõ, hogy a syndecan-1-expresszió bizonyos lymphomák esetében fontos szerepet játszhat a daganatsejtek és mikrokörnyezetük kapcsolataiban. Diagnosztikus szempontból pedig a syndecan-1 egy fontos fenotípusos markere a plazmasejt irányba differenciálódó sejteknek .A Hodgkin-lymphomák és B-CLL sejtek syndecan-1-expressziója még további vizsgálatokat igényel. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 1, 67-74, 2001

Kulcsszavak: syndecan-1; proteoglycan; B-CLL; B-non-Hodgkin lymphoma

The role of syndecans in lymphoid systems. Syndecans, transmembrane heparan sulfate proteoglycans, play an important role in cell-cell and cell-matrix interactions, as receptors/co-receptors of matrix elements, cytokines, growth factors. These functions are partly non-specific and due to the heparan sulfate chains attached to the ectodomain, and partly specific related to the transmembrane and cytoplasmic domains of the core protein. In hemopoietic cells syndecan-1 is expressed in certain B cells, in pre-B cells and plasma cells. In lymphoproliferative diseases this normal syndecan-1 expression of plasma cells is retained in myelomas/plasmocytomas, other lymphoplasmocytic NHL subtypes and primary effusional lymphomas. Syndecan-1 expression is probably gained in B-CLL, and lost in other NHLs of pre- or post-follicular origin. These results suggest that the expression of syndecan is essential for some NHLs, probably ensuring the required connections to the microenvironment. From a diagnostic point of view, syndecan-1 is a very useful phenotypic marker to identify cells with plasmocytic differentiation. The importance of syndecan expression in CLL and Hodgkin-lymphoma still requires further studies. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 1, 67-74, 2001


Beküldve: 2001. január 7.; elfogadva: 2001. január 22.
Elérhetőség: Sebestyén A, 1st Institute of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, H-1085 Budapest Üllõi 26

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad