MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 1, 2001

 Áttekintés

Elõrehaladás a non-Hodgkin-lymphomák kezelésében

Varga F, Demeter J

1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest

A szerzõk áttekintik a mérsékelt és a nagy malignitású non-Hodking-lymphomák (NHL) kezelésében az utóbbi 5-6 évben elért eredményeket. Kis és mérsékelt malignitású NHL-ben a terápiás kihívás továbbra is annak eldöntésében rejlik, hogy mikor elegendõ a figyelõ várakozás, és mikor szükséges kezelés, ill.ez
mennyire legyen agresszív. Az újabb kemoterápiás szerek közül a purinanalógok szerepe emelendõ ki: a fludarabin a krónikus lymphoid leukaemia és follicularis lymphoma kezelésében játszik fontos szerepet, a pentostatin és a cladribin a hajas sejtes leukaemia kezelését forradalmasították. Új perspektívát jelenthet egyes mérsékelt malignitású NHL-ek kezelésében a monoklonális antitestek, a radio-immun-konjugátumok ill. az autológ vagy allogén õssejt-transzplantáció alkalmazása. Az agresszív NHL elsõ vonalbeli kezelésekor rizikócsoportok kialakításával kell választani a standard és az intenzívebb kezelési módok között. Relabáló nagy malignitású NHL-ben az õssejt-transzplantáció a választandó gyógymód. Köpeny-
zóna lymphomában a HyperCVAD + õssejt-transzplantáció protokoll alkalmazása nagy fokban javítja a betegség kórjóslatát. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 1, 45-50, 2001

Kulcsszavak: non-Hodgkin lymphoma, CLL, hairy cell leukemia, chemotherapy

Progress in the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas. The authors analyze the progress achieved in the treatment of low-grade as well as of high-grade non-Hodgkin’s lymphomas. The challenging task in the treatment of low-grade or indolent lymphomas still is to decide whether watchful waiting is sufficient or whether chemotherapy is necessary and how aggressive this treatment should be. Among the new chemotherapeutic agents the role of purine analogues should be emphasized, fludarabin is especially important in the treatment of chronic lymphocytic leukemia and follicular lymphoma, while pentostatin and cladribine have revolutionized the treatment of hairy cell leukemia. Treatment with monoclonal antibodies, radioimmunoconjugates as well as autologous or allogeneic stem cell transplantation are potential new therapeutic options in the treatment of low-grade non-Hodgkin’s lymphomas. In the case of aggressive non-Hodgkin’s lymphomas risk-adapted strategies help the choice between standard or more intensive treatment options. In patients with relapsed high-grade lymphomas stem cell transplantation is indicated. In patients with marginal zone lymphoma the combination of hyperCVAD protocol + stem cell transplantation greatly improves prognosis. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 1, 45-50, 2001


Beküldve: 2001. január 24.; elfogadva: 2001. február 10.
Elérhetőség: Varga F, 1st Department of Medicine, Semmelweis University, H-1083 Budapest Korányi Sándor u. 2/a; Tel: (36 1) 266-0120

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad