MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 1, 2001

 Közlemény

A kimerizmus immunpatológiai és klinikai jelentosége csontvelõ-transzplantációban és szervátültetésekben

Barta A1, Lengyel L1, Sipos A1, Torbágyi É1, Földi J1, Páldi-Haris P1, Tamáska J1, Gyódi É2, Rajczy K2, Hoffer I2, Jakab J2, Kormos L2, Petrányi Gy2, Pálóczi K2

1National Institute of Haematology and Immunology, Budapest
2National Blood Bank, Budapest

A kimerizmus olyan immunológiailag kivételes állapot, melyet két különbözõ egyénbõl származó sejtpopuláció együttes túlélése és együttmuködése jellemez. A kimerizmus kialakulásának alapfeltétele a recipiens szervezet súlyos immundeficiens állapota (veleszületett immundefektus, immunszuppresszió, myelo-ablatio) és ugyanakkor donor eredetu immunhematopoetikus sejtek jelenléte a graftban. Sajátos immungenetikai állapotok vezethetnek kimerizmushoz a csontvelõ- és szervtranszplantációk, illetve transzfúziók esetében. Számos módszert ismerünk, melyek alkalmasak a donor és recipiens közötti immungenetikai különbség meghatározására, a kimerizmus igazolására. A különbözõ kiméra állapotok kialakulása a csontvelõ-, illetve perifériás vér õssejt-átültetés során befolyásolhatja a transzplantáció kimenetelét, a graft versus host betegség gyakoriságát, súlyosságát és a relapszus gyakoriságát. Mindemellett a kiméra állapot segíti elõ a graft versus leukaemia hatás kifejlõdését, a beteg gyógyulását. A közleményben ismertetjük azokat a kimerizmusra vonatkozó eredményeket, melyeket DBM/Ara-C/Cy kondicionáló kezelés alkalmazásával értünk el. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 1, 15-21, 2001

Kulcsszavak: chimerism; transplantation; graft-versus-host disease; graft-versus-leukemia effect; CML

Clinical and immunopathological significance of chimerism in bone marrow and organ transplantations. Chimerism is an exceptional immunogenetic state, characterized by the survival and collaboration of cell populations originated from two different individuals. The prerequisites to induce chimerism are immunosuppression, myeloablation or severe immunodeficiency of the recipients on one side and donor originated immuno-hematopoietic cells in the graft on the other. Special immunogenetic conditions to establish chimerism are combined with bone marrow transplantation, transfusion and various kinds of solid organ grafting. There are various methods to detect the type of chimera state depending on the immunogenetic differences between the donor and recipient. The chimera state seems to be one of the leading factors to influence the course of the post-transplant period, the frequency and severity of graft-versus-host disease (GVHD), and the rate of relapse. However, the most important contribution of the chimeric state is the development of graft versus leukemia (GVL) effect. A new conditioning protocol (DBM/Ara-C/Cy) for allogeneic BMT in CML patients and its consequence on chimera state and GVL effect is demonstrated. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 1, 15-21, 2001


Beküldve: 2001. január 4.; elfogadva: 2001. január 26.
Elérhetőség: Barta A, National Institute of Haematology and Immunology, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad