MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, No. 1, 2001

 Közlemény

Autológ hemopoetikus õssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában

Gopcsa L1, Barta A1, Bányai A1, Földi J1, Kalász L1, Pajor L2, Gidáli J2, Pálóczi K1

1National Institute of Haematology and Immunology, Budapest
2National Blood Bank, Budapest

Az allogén csontvelõ-átültetés az egyetlen ma ismert olyan eljárás, mely a chronicus myeloid leukaemia
gyógyulását eredményezheti. Megfelelõ donor hiányában azonban az allogén transzplantáció nem lehetséges, ezért a hagyományosnak tekinthetõ interferon-alfa kezelés mellett az autológ sejtekkel történõ
transzplantáció lehetõségeivel is próbálkoznak. A munka célja saját, hazánkban elõször végzett, autológ
transzplantációs eredmények bemutatása. Alkalmas donor hiányában, hét chronicus myeloid leukaemiás
betegben végeztünk autológ perifériás vér õssejt-transzplantációt.
Módszerek: A transzplantáció elõtt G-CSF-adással kombinált ICE-alapú idarubicin, cyclophosphamid, etoposid mobilizáló kezelés után gyujtöttük a Philadelphia kromoszóma-negatív sejteket a perifériás vérbõl. Öt beteg elsõ krónikus fázisban, két beteg akcelerált fázisban volt.Minden beteg kapott megelõzõen interferon-alfa terápiát, azonban komplett remisszió nem alakult ki.
Eredmények: A gyujtött sejtek (autograft) jellemzõi: mononukleáris sejt: 5.65 ×108/kg (2.61-11.38), CD34+ sejt: 1.48 × 106/kg (0.216-3.5) és CFU-GM kolóniaképzõ sejt: 3.43 ×104/kg (0.243-11.6). Négy betegben történt meg eddig a transzplantáció. Busulfan kondicionáló kezelést egy betegben, TBI/Cy kezelést három betegben alkalmaztunk. A transzplantált betegek mindegyike él és jó állapotban van, transzplantáció utáni kezelésként interferon-alfa terápiában részesülnek.
Következtetések: Az autológ transzplantáció klinikai elõnyeit a krónikus fázis idõtartamának növelése, második krónikus fázis elérése, az interferon-alfa kezelésre adott jobb válasz jelenti, melyek alapján a beavatkozást a donorral nem rendelkezõ CML-es betegekben megfontolásra ajánljuk. Magyar Onkológia, Vol 45, Nr. 1, 9-13, 2001

Kulcsszavak: CML; hematopoietic stem-cells; autologous bone marrow transplantation

Autologous hematopoietic stem cell transplantation in chronic myeloid leukaemia with different clinical stages.. For most chronic myeloid leukaemia patients the option of a potentially curative allogeneic stem cell transplantation is not available because of age or lack of donor. Alternative therapy with interferon-alpha appears to prolong survival but is probably not curative. The aim of the study is to analyse the clinical results of the first Hungarian autologous transplantations in CML.
METHODS: Seven patients were treated with ICE-based regimen plus G-CSF with the aim of mobilising and collecting Ph-negative peripheral stem cells in the setting of autologous transplant program. Five patients had CML in first chronic phase and two in accelerated phase. All patients have been previously treated with interferon-alpha.
RESULTS: Median value and ranges for harvested mononuclear cells, CD34+ cells and CFU-GM were: 5.65x108/kg (2.61-11.38), 1.48x106/kg (0.216-3.5) and 3.43x104/kg (0.243-11.6), respectively. Four out of seven autologous grafts have been transplanted. Busulfan conditioning was used in one case and TBI/Cy conditioning in three patients. All patients are alive and well post-transplant being on interferon-alpha therapy.
CONCLUSIONS: Based on the clinical advantages of autologous transplantation including long-term chronic phase, achievement of second chronic phase and improved response to interferon-alpha therapy, the procedure can offer an alternative treatment in CML in lack of HLA-identical donor. Hungarian Oncology, Vol 45, Nr. 1, 9-13, 2001


Beküldve: 2001. január 21.; elfogadva: 2001. január 29.
Elérhetőség: Gopcsa L, National Institute of Haematology and Immunology, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad